Zuluşi

Zuluşii sunt o populaţie din Africa de Sud, cu un teritoriu cuprins între lanţul de munţi Drakensberg şi Oceanul Indian, alcătuit în cea mai mare parte din dealuri acoperite cu pajişti sau păduri, cu climă caldă şi umedă (circa 5 milioane de persoane).

Patrilineari şi poligami, zuluşii practică agricultura şi creşterea animalelor. Vitele au un rol-cheie în societate, nu atât din punct de vedere alimentar cât mai ales prin funcţia lor socială şi religioasă. Sunt folosite în tranzacţiile legate de căsătorie şi asigură o legătură strânsă cu lumea strămoşilor, cărora li se sacrifică boi. Vorbesc isizulu, limbă ngoni din grupul bantu.

Arta

Pe lângă obiecte din lemn sculptat (bastoane, sprijinitori pentru cap), arta şi artizanatul zulus se remarcă prin diverse lucrături din mărgele (cu mărgele policrome de import), făcute de femei pentru uzul propriu şi pentru a-i împodobi pe bărbaţi. Din mărgele se alcătuiesc motive geometrice cu diverse semnificaţii. În prezent se poartă foarte mult şi discurile pentru urechi. Pieptănătura şi îmbrăcămintea prezintă diferenţieri regionale.

Istoric

Originile clanului zulu se găsesc la sfârşitul secolului al XVII-lea. În acea vreme erau o mică comunitate agro-pastorală ca multe altele, care a luat numele întemeietorului ei, Zulu.

La începutul secolului al XIX-lea Shaka, fiul nelegitim al şefului de clan zulus din acele vremuri, după ce în tinereţe a fost nevoit să ducă o viaţă rătăcitoare şi plină de umilinţe, a izbutit să cucerească tronul, cu ajutorul lui Dingiswayo, căpetenia puternicului regat Mtetwa.

În răstimp de un deceniu, Shaka a reuşit să transforme clanul zulus într-un adevărat imperiu, prin reorganizarea sistemului militar şi adoptarea strategiei incursiunilor devastatoare. Prada era reprezentată de cirezi de vite, principala bogăţie a ţării. Shaka a fost asasinat în 1828. I-a urmat unul dintre fraţii săi vitregi, Dingane, care a continuat campaniile militare în ţinuturi îndepărtate, dar s-a izbit de colonii europeni care înaintau spre nord.

În bătălia de la Blood River (1838), zuluşii au suferit prima înfrângere importantă, în luptele cu burii.

După domnia paşnică a lui Mpande, a urmat la tron Cetswayo, care a declanşat un conflict de scurtă durată, marcat de înfrângerea umilitoare a armatelor britanice la Isandlwana, însă armata zulusă a fost împrăştiată în bătălia de la Ulundi (1879). Cetswayo a fost luat prizonier şi imperiul s-a fragmentat în 13 regate independente.

Ţinutul zulus a fost apoi bântuit de nesfârşite certuri între regatele nou apărute. Teritoriile rămase au fost anexate coloniei Natal care, în 1910, a devenit o provincie a Uniunii Sud-Africane. În această perioadă zuluşii au început să se integreze în economia industrială. Ca şi alţi negri, mulţi dintre ci au migrat, căutând de lucru la ferme, în mine şi în oraşe.

Datinile, tradiţiile şi relaţiile de rudenie au fost redefinite. Regimul de apartheid a înfiinţat grupul de enclave zuluse Kwazulu (1977), ceea ce a provocat tensiuni între Mangosuthu Buthelezi, şeful guvernului din Kwazulu, şi autorităţile tradiţionale zuluse.

În acest context, Buthelezi a creat mişcarea Inkatha, care susţine solidaritatea etnică şi insistă pe ideea moştenirii culturale comune, considerând că aceasta ar trebui să prevaleze faţă de rolul ereditar al regelui, şef al naţiunii zuluse. Inkatha Freedom Party a devenit în 1990 un adevărat partid politic.

Au existat numeroase conflicte între adepţii mişcării Inkatha şi cei ai AC, în special în town-ships, primii fiind partizanii unui stat federal iar ceilalţi ai unui stat unitar. În prezent această opoziţie este în curs de dispariţie, în general zuluşii reprezintă grupul cultural cel mai important din Africa de Sud. Liderii săi actuali aparţin adesea spiţei regale Shaka.

Denumire: zulu, zoulou, amazulu.

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …