Zhuang

Zhuang este o populaţie din sudul Chinei - unde reprezintă principala „minoritate naţională” - şi din Vietnam (circa 15 milioane de persoane).

Îndeosebi cultivatori de orez, au pus adesea în valoare luncile şi versanţii munţilor prin amenajarea unui sistem complex de terase cu orezarii irigate în multe părţi, ecobuajul nu se mai păstrează decât marginal.

Caracterul patrilinear al societăţii, care se afirmă în special prin modul de filiaţie şi modul de reşedinţă postmaritală, este mai evident la zhuang decât la alte societăţi din grupul lingvistic tai, probabil şi datorită influenţei chineze.

Din punct de vedere politic au fost integraţi în sistemul de administrare indirectă tusi (tho ti în Vietnam) pus la punct de chinezi în ariile marginale ale imperiului.

Însă la nivelul satelor deciziile care privesc comunitatea se iau, conform tradiţiei, în sânul unei adunări ce cuprinde persoanele influente din rândul bătrânilor satului.

Religia, politeistă şi „animistă”, a înglobat unele influenţe chineze: confucianismul, un accent sporit pe cultul strămoşilor, numeroase împrumuturi din budismul mahayanic şi elemente ale taoismului se află la originea numeroaselor sincretisme.

Istoric

Zhuangii actuali par să fie înrudiţi cu populaţiile yue (sau bai yue) menţionate în textele chineze din primul mileniu î.Hr., care au influenţat cultural întreaga Chină Meridională. Înfrângerea regatului Yue ile către armatele chineze ale statului Chu (în 333 î.Hr.) a dus probabil la fărâmiţarea ansamblului yue într-o mulţime de populaţii mai mult sau mai puţin înrudite.

Zhuangii au fost încadraţi în armatele mongole în secolul al XIII-lea, apoi în cele ale dinastiei Ming, când aceasta a reuşit să recâştige China. Dar şi-au dovedit şi capacitatea de rezistenţă, împotrivindu-se timp de mai multe decenii trupelor imperiale în timpul dinastiilor Tang şi Ming.

În 1958 teritoriul lor a fost declarat regiune autonomă iar după câţiva ani a devenit provincie autonomă chineză.

Denumire: pushuang, puhu, (chineză) zhuang, (vietnameză) tay, tho.

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …