Zapoteci

Zapotecii sunt un grup amerindian din Mexic, aşezat în valea centrală şi munţii din statul Oaxaca şi din regiunea istmului Tehuantepec. Este o arie extinsă, cu diferite tipuri de climă; răcoroasă în munţii împăduriţi, tropicală în ţinuturile joase şi pe litoral (circa 340.000 de persoane).

Trăiesc în mediul rural dar şi în oraşele importante (Oaxaca, Juchitan, Tehuantepec). Cultivă porumb şi plante asociate cu acesta. În munţi exploatează resursele forestiere, acolo unde s-au mai păstrat pădurile, în câmpiile joase, adesea irigate, cultivă trestie de zahăr şi diverse plante tropicale.

Pe litoral pescuitul are o importanţă considerabilă. Frecvent lucrează şi ca muncitori sezonieri pe plantaţii. Exodul rural spre oraşul Mexico datează de multă vreme; recent au început să emigreze în Statele Unite. Comerţul este o activitate tradiţională foarte mult practicată de femeile zapotece.

Viaţa socială este axată pe familie, încadrată într-o comunitate rurală. Rudenia este recunoscută atât pe linia maternă cât şi pe cea paternă. Proprietatea funciară este variabilă: pur individuală, comunală sau colectivă, cu combinaţii între aceste forme în funcţie de localitate.

Există o alternanţă a funcţiilor la nivel comunal, iar confreriile religioase au un rol important. Lucrările de interes public se realizează prin munca în comun a bărbaţilor din sat (corvoadă).

Istoric

Participă intens la viaţa naţională; din rândurile lor au ieşit oameni politici importanţi (ca de exemplu preşedintele Benito Juarez, în secolul al XIX-lea).

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …