Zande

Zande este un ansamblu de comunităţi din Republica Democrată Congo (Congo Superior), Republica Sudan (Western Equatoria) şi Republica Centrafricană (Mbomou Superior) (aproximativ 800.000 de persoane).

Aşezaţi în ţinuturi cu ploi abundente, la marginea pădurii tropicale şi a savanelor, practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (eleusină, manioc etc.). Societatea zande tradiţională este alcătuită dintr-o puzderie de şeferii independente, peste care se suprapune o organizare în clanuri patrilineare şi exogame (exogamie facultativă în cazul clanului avongara).

Şeferiile erau administrate de diferite spiţe dinastice, înrudite toate cu cea mai importantă dintre ele, spiţa avongara (sau vongara). Erau împărţite în provincii, conduse de fiii sau aliaţii şefului. La moartea acestuia, ei moşteneau provinciile respective şi în general căutau să-şi extindă teritoriul prin cuceriri.

Acest mecanism explică remarcabila lor expansiune şi faptul că sunt constituiţi dintr-un amestec între invadatorii de origină sudaneză, conduşi de clanul avongara, şi diverse populaţii pe care le-au integrat progresiv, mai întâi în structurile politice, apoi în cele culturale.

Printre aceste populaţii se disting grupuri complet „zandeizate” (abandia, ado etc.) şi grupuri conduse sau puternic influenţate de zande (barambo etc.). În plus, avongara se delimitează de ansamblul celorlalţi zande, consideraţi oameni de rând (în trecut net diferenţiaţi în cuceritori, mbomu, şi învinşi, aura).

Religiile creştine s-au răspândit masiv în ţinutul zande, coexistând cu practicile tradiţionale de cult al strămoşilor (prin intermediul relicvelor) şi de vrăjitorie. Au o bogată literatură orală (cicluri de poveşti), în limba pazande din grupul ubangian.

Unitate

Unitatea lor nu se bazează pe limbă, ci este în primul rând politică şi în oarecare măsură culturală.

Istoric

Veniţi din nord, au cucerit şi au asimilat, încă din secolul al XVII-lea, numeroase populaţii, în ritmul neîncetatelor războaie dinastice. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în epoca colonială, expansiunea zande a fost favorizată de coaliţii de interese cu traficanţii de fildeş şi de sclavi din nordul Sudanului.

În prima jumătate a secolului al XX-lea ţinutul zande a fost puternic afectat de boala somnului.

În Sudan, războiul în care, din 1983, se confruntă populaţiile creştine şi animiste din sud, printre care şi zande, cu nordul musulman, a dezorganizat total sudul ţării şi a determinat o mortalitate foarte ridicată (îndeosebi ca urmare a foametei).

Denumire: zande, zandeh, azande, asande, niam-niam (termenul respectiv, folosit de primii exploratori europeni pentru a-i desemna pe zande, asimilându-i cu canibalii şi susţinând chiar că au coadă, este în realitate o poreclă dată lor de vecinii din nord, dinka).

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …