Zafimaniry

Zafimaniry este o comunitate din partea centrală a Madagascarului, trăind pe înălţimile cuprinse între partea de nord a ţinutului Betsileo şi lacul Alaotra.

Până nu demult, modul lor de trai prezenta trăsături arhaice foarte pronunţate, fiind bazat pe agricultură itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (porumb, manioc, patate).

Exista o interdicţie, astăzi dispărută, cu privire la cultivarea orezului. Ierarhia socială, foarte rigidă, interzice şi astăzi căsătoriile între „albi” (fotsy) şi „negri” (manty).

Fundamentele identităţii malgaşe (filiaţie şi reşedinţă) se observă aici mai clar decât în alte cazuri. Atât unităţile rezidenţiale cât şi indivizii sunt agenţi ai vieţii sociale ceea ce, prin prisma endogamiei legate de cercul de rude şi de locul de reşedinţă, explică importanţa căsătoriilor patrimoniale între persoane îndeaproape înrudite.

Arta

Sunt cunoscuţi pentru frumuseţea caselor lor, construite din bârne groase, şi pentru sculpturile lor, care din păcate se împuţinează pe măsură ce pădurile dispar.

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …