Yukuna

Yukuna este o populaţie amerindiană din sudul Columbiei (Amazonas, Caqueta), aşezată între râurile Apapori (cursul inferior şi mijlociu) şi Miriti-Parana, în păduri tropicale umede. Dispun de trei resguardos (rezervaţii) (circa 1.000 de persoane).

Bărbaţii vânează cu sarbacana şi cu arcul, ajutaţi de câini. Cultivă tutun şi ananas. Cultivarea terenurilor defrişate prin incendiere este o activitate feminină, ca şi olăritul, confecţionarea plaselor şi treburile casnice. Pescuitul (cu undiţa şi prin otrăvirea apei) şi culesul sunt mixte.

Viaţa socială este organizată pe baza construirii caselor colective (maloca). Se disting două categorii fundamentale; un grup însărcinat cu organizarea comunitară, relaţiile în maloca, raporturile cu mediul natural şi supranatural şi un altul care se ocupă cu sarcinile cotidiene, pescuit, vânat şi cules.

Fiind feriţi de evanghelizare, şi-au păstrai vechile obiceiuri. Practică şamanismul, fără planta psihotropă yaje, dar folosind coca. Pentru ceremonii se realizează numeroase obiecte rituale, măşti din scoarţă de copac, instrumente muzicale etc.

Istoric

Într-un ţinut dominat de tukano, yukuna formează una din cele patru populaţii ce aparţin familiei arawak (alături de matapi, tariano şi kabiyari), venite din bazinul Orinoco înainte de sosirea conchistadorilor.

Primul contact cu albii datează din secolul al XVI-lea, legat de incursiunile portughezilor şi de comerţul cu sclavi (căruia i-au căzut victime). Al doilea şoc, foarte distructiv, a fost determinat de căutătorii de cauciuc (la începutul secolului al XX-lea).

Al treilea şoc a survenit la începutul anilor 1980, o dată cu dezvoltarea comerţului cu coca, urmat în 1985 de un mini-boom al aurului, ceea ce ia lăsat pe yukuna într-o situaţie de dependenţă sporită faţă de interesele private.

Denumire: jeruriwa, jorumi, imike, camejeya.

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …