Yoruba ife şi ijesha

Yoruba ife şi ijesha sunt două colectivităţi importante din Osun State, ţinut de câmpii umede împădurite. Oraşul sfânt Ife este situat la vest de un lanţ de munţi stâncoşi (circa 2,5 milioane de persoane).

Mari cultivatori şi comercianţi, ca toţi yoruba, se remarcă şi prin calitatea produselor meşteşugăreşti (îndeosebi prelucrarea metalelor).

Regele din Ife (ooni), cu funcţie sacră ereditară (primogenitură) are ca sarcină îndeplinirea ritualurilor indispensabile pentru asigurarea bunăstării materiale şi morale a statului; trăieşte într-un palat înconjurat de ziduri de apărare, alături de oraşul împărţit în cartiere populare.

Arta, etnologia

În secolul al XIX-lea în minele de la Ife etnologul german Frobenius a descoperit în premieră 20 de capete din bronz, cele mai vechi datând din secolul al XI-lea iar cele mai recente din secolul al XV-lea.

Perfecte ca realizare tehnică (sunt goale în interior, stratul de bronz neavând decât o grosime de câţiva milimetri), în stil realist dar în acelaşi timp senin, ele redau chipurile unor vechi regi şi demnitari.

Frobenius a crezut că a regăsit aici legendara Atlantida, ceea ce la făcut să iniţieze speculaţii difuzioniste hazardate, pe baza cărora populaţiei yoruba i s-au atribuit origini feniciene, egiptene, etrusce, asiatice...

Istoric

Oraşul sfânt Ife este considerat de toţi yoruba ca leagăn spiritual, deşi a decăzut în favoarea oraşului Oyo. La sfârşitul secolului al XVIII-lea expansiunea fulbe, deşi nu a reuşit niciodată să cucerească cetatea, a canalizat spre Ife mişcări masive de refugiaţi. Au apărut disensiuni, îndeosebi între yoruba din Ife şi cei din Oyo, care au reuşit să domine.

Ife a fost abandonat, până când, în 1854, căpetenia din Ibadan a decis să-l înalţe din nou din ruine. Totuşi vechea metropolă prestigioasă nu se mai numără astăzi, nici pe departe, printre cele mai importante oraşe yoruba.

Denumire: ife, ile-ife; ilesa, ijesha, ijesa.

Check Also

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …