Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka şi Mvouti) din Republica Democrată Congo. Câteva grupuri trăiesc şi în nord-vestul Angolei (aproximativ 300.000 de persoane).

Teritoriul lor, în parte muntos, este acoperit de păduri presărate cu poieni cu vegetaţie ierboasă. Reţeaua hidrografică este densă. Muncile agricole (cultivarea de banane, fasole, igname, manioc, batate dulci) sunt împărţite între bărbaţi şi femei, în epoca colonială s-a introdus şi tutunul. Se practică vânătoarea, creşterea animalelor şi culesul.

Yombe sunt un subgrup independent al populaţiei kongo. Au o organizare clanică matrilineară. Şeful de clan deţine autoritatea şi are în grijă relicvele sacre.

Religia tradiţională a dispărut aproape total, în prezent existând o formă actualizată care include numeroase elemente creştine.

În vechea formă se acorda o mare importanţă consultării strămoşilor, care se realiza prin consum de halucinogene. Kiyombe este un dialect kongo distinct şi relativ omogen. Face parte din familia benoue-congo.

Arta

Yombe sculptau statuete, celebrele fetişuri cu cuie (nkisi), măşti, sceptre, brăţări etc.

Istoric

Clanul de origine, mbenza, s-a constituit cu puţin înainte de secolul al XV-lea, cu aportul a trei migraţii, dintre care cea mai importantă venea din nord.

Unele clanuri yombe au participat activ la comerţul cu sclavi, în beneficiul negustorilor olandezi şi britanici. În prezent, o mare parte trăiesc în centre urbane.  

Denumire: bayombe, majombe, majumbe, mayomba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …