Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se adaugă câteva sute de persoane stabilite la marginile râului Madre de Dios şi în teritoriul Acre din Brazilia).

Ca şi yanesha, au o limbă net diferită de cea a ansamblului ashaninca. Nu este singurul aspect divergent. În trecut au adoptat caracteristici culturale proprii populaţiei pano de pe malurile fluviului Ucayali (shipibo, conibo, remo etc.) care erau vecinii lor direcţi.

Constituind o excepţie în cadrul populaţiilor arawak subandine, au practicat, ca şi pano, războaiele în cadrul grupului (între sate), cu alţi ashaninca sau cu pano, ceea ce nu i-a împiedicat să se unească în federaţii războinice împotriva duşmanului extern (incaşi, spanioli, portughezi), nici să realizeze alianţe matrimoniale.

Mari comercianţi, excelenţi navigatori, practicând incursiuni de jaf, au fost supranumiţi harpiile din Ucayali (prin analogie cu vulturii-harpii din acele locuri). Erau temuţi ca vrăjitori puternici, lucru de care profitau în cursul activităţii lor comerciale.

Poziţia lor la limita dintre două ansambluri, pano în aval şi ashaninca în amont, explică metisajul lor cultural. Începând din epoca cauciucului şi a colonizării (care, într-o primă etapă, a avut efecte demografice mai devastatoare asupra populaţiilor pano şi yineru decât asupra celor ashaninca), yineru, izolaţi de vechii lor aliaţi pano, s-au apropiat tot mai mult sub aspect politic şi cultural de ashaninca, revenind astfel într-o oarecare măsură la rădăcinile lor, fapt ilustrat şi de numeroasele căsătorii cu matsiguenga de pe Rio Urubamba şi cu ashaninka de pe Ucayali.

Denumire: piro.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …