Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) din Vietnam (Cao Bang, Ha Tuyen etc.) şi din Laos (Phong Saly) (circa 5,5 milioane de persoane).

Cei din nord se ocupă îndeosebi cu cultivarea cartofului şi creşterea ovinelor, pe când cei din sud cultivă orez şi amenajează terase irigate pe versanţii munţilor.

Societatea yi tradiţională, segmentară şi patrilineară, se remarcă îndeosebi prin faciesul ei politic sau mai degrabă prin diversele forme de organizare politică, pentru că grupurile din nord (Sichuan şi nord-vestul Yunnanului) sunt net deosebite de restul etnicilor.

Societatea din nord este puternic stratificată. Nobilimea, ai cărei membri se autodenumesc „oase negre” şi îşi declară afilierea la o chartă genealogică comună, se distinge de oamenii de rând, majoritari, numiţi „oase albe”. Se adaugă încă două categorii, care de obicei sunt asimilate în literatura etnologică cu sclavii: sclavi dijmaşi (ajia) şi sclavi domestici (gaxi).

În fine, în vârful ierarhiei sociale se află o elită ereditară (nzomo) instalată de chinezi în cadrul unui sistem de administrare indirectă (tusi). În schimb, în grupurile sudice, care sunt majoritare, stratificarea socială lipseşte. Modelul lor politic dominant este egalitar, bazat pe autonomia satelor şi pe sfatul bătrânilor. Religia este de tip politeist şi „animist”, marcată de cultul strămoşilor.

Istoric

Consideraţi de unii specialişti ca descendenţi ai populaţiilor cunoscute încă din epoca Zhou de Vest (1122/721 î.Hr.) sub numele de pu, se pare că unii yi sinizaţi au izbutit de timpuriu să întemeieze mici regate înfeudate curţii imperiale, de exemplu, regatul Wumeng din nord-vestul provinciei Guizhou.

Începând din secolul al XIII-lea sistemul chinez de administrare indigenă tusi a fost instaurat, cu mai mult sau mai puţin succes, în toate regiunile locuite de yi.

Denumire: lolo, nosu, nasu, nisu, alu, sani, (chineză) yi, (vietnam) lolo, phula, (laoţian) lolo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane). Sunt meşteşugari (prelucrarea …