Yerukula

Yerukula este o populaţie din India (Andhra Pradesh) (circa 300.000 de persoane).

Sunt meşteşugari (prelucrarea lemnului, împletituri), acrobaţi, muzicanţi şi se ocupă de realizarea de tatuaje.

Cresc porci, în prezent, jumătate dintre ei lucrează în industrie.

Fiecare grup yerukula se împarte în câte patru fratrii (sathpati, kavadi, menpati, mendragutti) ierarhizate, primele două fratrii fiind considerate superioare celorlalte două.

Această împărţire ierarhică se inspiră din cele patru varna hinduse.

Puterea comunitară se află în mâinile unui consiliu format (din cinci persoane, numit beromanosam).

Poliginia este frecventă. Căsătoria preferenţială este cea dintre verii încrucişaţi.

Majoritatea sunt de religie hindusă. Vorbesc dialectul kurr, considerat ca aparţinând limbii tamil.

Istoric

Constituiau o populaţie nomadă, în timp de război serveau adesea ca mercenari principilor din Mysore.

Sunt înregistraţi printre Scheduled Tribes.

Denumire: korava, koracha.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …