Yeke

Yeke este o populaţie din sud-estul fostului Zair (Shaba), cei mai mulţi dintre ei locuind în Bunyeka şi împrejurimi (circa 20.000 de persoane).

Practică îndeosebi agricultura itinerantă (porumb, manioc). Patrilineari şi virilocativi, se împart în 11 spiţe principale. Regele lor, mwanii, şi demnitarii care îl ajută administrează şeferia.

Religia yeke este un amestec de reminiscenţe tanzaniene cu împrumuturi de la populaţiile sanga şi altele. Influenţa creştină (catolică şi protestantă) este puternică.

Vorbesc kisanga (în timp ce propria lor limbă bantu, kiyeke, nu mai este folosită decât în cadrul ceremoniilor), în paralel cu swahili şi cu franceza.

Istoric

Sunt urmaşii vânătorilor de elefanţi, războinicilor şi neguţătorilor sumbwa (etnie din nord-vestul Tanzaniei) care, conduşi de regele M’siri, s-au aşezat în Shaba pe la 1850, subjugând populaţiile sanga şi întemeind un regat puternic.

Deoarece se bănuia că în teritoriul lor există zăcăminte minerale bogate, britanicii şi belgienii au căutat să-l acapareze distrugându-le regatul (M’siri a fost ucis în timpul unei lupte în 1891).

Yeke au reuşit să-şi păstreze o pondere politică care depăşea ponderea lor demografică. Au avut un rol important în crearea efemerului stat independent Katanga (1960-1963) în care nepotul lui M’siri, Godefroid Munongo, a fost ministru de interne.

Denumire: bayeke.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …