Yaqui

Yaqui este un grup amerindian din nord-vestul Mexicului (statul Sonora), aşezat în câmpiile litorale şi pe malurile fluviului Yaqui (circa 10.000 de persoane în Mexic şi 5.000 în Statele Unite).

Sunt agricultori şi practică irigaţiile. Plantele pe care le cultivă în mod tradiţional sunt porumbul, fasolea, dovleacul. Grâul, pepenele verde şi creşterea cornutelor mici au fost introduse de misionarii iezuiţi în secolul al XVII-lea.

Îşi completează alimentaţia prin vânătoare şi pescuit, recoltarea stridiilor şi a fructelor de cactus. Mulţi dintre ei lucrează şi ca salariaţi în agricultură şi în minele din ţinut.

Organizarea socială yaqui a fost influenţată de spanioli. Solidaritatea socială se bazează mai mult pe comunitatea sătească, cu teritoriu clar delimitat, decât pe trib.

Legăturile de rudenie sunt recunoscute atât pe linie paternă cât şi maternă. Trăiesc în gospodării ce cuprind mai multe familii nucleare înrudite sau legate prin relaţia naşi-fini.

Deşi creştinaţi încă din secolele trecute, practică şi acum şamanismul şi utilizarea rituală a plantelor psihotrope.

Istoric

S-au remarcat printr-o îndelungată rezistenţă armată la colonizare, mai ales în secolele al XVII-lea şi al XIX-lea şi chiar până în 1920.

Limba yaqui face parte din familia uto-aztecă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …