Yao

Yao este o populaţie din China meridională şi din peninsula Indochina (aproximativ 3 milioane de persoane).

Practică creşterea animalelor, agricultura pe ogoare permanente sau în asolament, pe versanţii munţilor, pe micile petice de teren disponibile, mărginite de stânci. Principalele culturi sunt porumbul, meiul, maniocul şi secara.

Acolo unde este posibil, mai ales în Indochina, folosesc terenuri defrişate periodic pe care le cultivă cu orez şi porumb. Alte comunităţi practică cu succes rizicultura irigată pe versanţi terasaţi sau pe fundul văilor, frecvent asociată cu defrişări prin incendiere, de obicei limitate la zonele mai înalte.

Formează o societate de tip segmentar, cu caracter patrilinear întărit prin memorarea genealogiilor ancestrale. Unitatea socială preponderentă este grupul de filiaţie constituit în jurul unei case strămoşeşti, în interiorul căruia se organizează cultul ascendenţilor patrilineari.

Organizarea politică este de tip egalitar, centrată exclusiv pe sat ca element de referinţă. Deciziile colective se iau în cadrul unui consiliu din care fac parte bătrânii influenţi din comunitate şi care este prezidat de un oficiant religios.

Yao urmează religia taoistă de tradiţie Meishan şi sunt profund ataşaţi de cultul strămoşilor, într-un cadru care este atât domestic cât şi de filiaţie.

Cele patru limbi yao distincte fac parte din subfamilia miao-yao a familiei sino-tibetane.

Istoric

Termenul „yao” apare pentru prima dată în textele chinezeşti din timpul dinastiei Tang (618-906) în expresia Mo Yao, „scutit de corvoadă”. La origine se aplica probabil unei populaţii neomogene, cuprinzând pe cei care beneficiau de acest privilegiu fiscal.

Toate grupurile yao păstrează şi astăzi exemplare din charta regelui Ping, ca dovadă de necontestat a statutului lor privilegiat în relaţiile cu statul chinez şi ca simbol al apartenenţei etnice, începând din secolul al XIII-lea au înaintat progresiv spre vest şi sud-vest, mişcare care se continuă şi astăzi şi care ia adus până în Indochina.

Declanşarea războiului civil în Laos şi venirea la putere a comuniştilor pe la mijlocul anilor 1970 a determinat un exod masiv spre nord-estul Thailandei şi apoi, în unele cazuri, spre ţările din Occident.

Denumire: iou, iou mien, kim mien, kim moun, (chineză) yao, (vietnameză) dao, (laoţiană) yao, (thai) yao.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …