Yanomami

Yanomamii sunt o populaţie amerindiană din Brazilia (Roraima, Amazonas) şi din Venezuela (Amazonas), având ca habitat tradiţional pădurea tropicală de altitudine de la graniţa dintre cele două ţări, între bazinul superior al fluviului Orinoco şi afluenţii lui Rio Branco şi Rio Negro.

Din 1992 dispun în Brazilia de o rezervaţie teritorială de 94.000 km2 (circa 19.000 de persoane).

Agricultori pe terenuri defrişate prin incendiere, cultivă de preferinţă manioc şi banane pentru gătit. Sunt şi vânători neobosiţi, însă economia lor tradiţională a fost profund perturbată, astfel că mulţi dintre ei sunt nevoiţi să trăiască din expediente sau să cerşească.

Habitatul, foarte dispersat, cuprinde 200-300 de adăposturi mari comunitare de formă circulară (yamo), izolate, în care sălăşluiesc câte 20 până la 300 de persoane ce alcătuiesc familia extinsă.

Până nu de mult această reţea de case-sate era implicată în alianţe solide şi conflicte sângeroase. Organizarea statală este slab marcată dar şamanismul are o mare importanţă: şamanii folosesc halucinogene puternice, pregătindu-se astfel să cheme spiritele, să stea de vorbă cu ele, să prezică viitorul şi să obţină bunăvoinţa acestora pentru activităţile grupului din care fac parte.

Principala ceremonie este reahu, celebrarea morţilor: rudele apropiate consumă cenuşa acestora, amestecată cu un fel de compot de banane, în prezenţa oaspeţilor veniţi din toate satele vecine.

Cu acest prilej se reînnoiesc legăturile de prietenie, pe fondul dansurilor şi cântecelor improvizate prin care oamenii îşi lansează provocări reciproce. Limba yamomani este considerată izolată şi se împarte în patru dialecte (yanomami, yanomam, sanema şi yanam).

Războaie

Până în anii 1970 yanomamii se luptau mai mult între ei decât cu triburile vecine sau cu coloniştii albi; reputaţia de ferocitate dobândită astfel a fost amplificată pe scară largă de mass-media.

Este adevărat că răpirea femeilor şi copiilor era unul dintre obiectivele războaielor, că în mod constant au exaltat ca virtuţi rezistenţa la durere şi curajul, însă probabil intensificarea conflictelor a fost de fapt o consecinţă indirectă a contactului cu societatea colonială (care a dus la răspândirea armelor de foc şi la o competiţie pentru a avea acces la bunuri occidentale).

Îmbrăcăminte

Atât bărbaţii cât şi femeile nu poartă decât o centură de care este prinsă o bucată de material ce le acoperă organele genitale. În rest, portul constă în elemente de podoabă din pene, frunze frumos mirositoare, fibre, mărgele de tot felul, fixate în jurul bicepşilor şi la gât. Unii poartă şi labrete. Cu prilejul sărbătorilor îşi acoperă trupul cu picturi corporale.

Istoric

Cunoscuţi din secolul al XVIII-lea, yanomamii nu au stabilit contacte regulate cu societatea colonială decât cu vreo 50 de ani în urmă. Deschiderea unor drumuri de acces în 1973 a dus la extinderea unor epidemii şi otrăviri (cu mercur, din cauza poluării cursurilor de apă ca urmare a exploatării minereurilor aurifere) şi omoruri: 15% dintre cei din Brazilia (unde trăiesc aproape jumătate dintre ei au pierit în ultimii ani.

În urma unei campanii de presă desfăşurate în Brazilia şi pe plan internaţional, s-a înfiinţat în 1992 o rezervaţie yanomami, dar acest lucru nu a dus la o îmbunătăţire substanţială a situaţiei. Fiind ultima dintre populaţiile mari de locuitori ai pădurii intrată în contact cu civilizaţia occidentală, au plătit un tribut greu coloniştilor şi căutătorilor de aur.

După deschiderea masivă de drumuri în pădure şi invadarea terenurilor lor, inclusiv a rezervaţiei, pentru exploatarea prădalnică a aurului, diamantelor şi casiteritului, în 1998 au fost afectaţi şi de un incendiu de mari proporţii; viitorul lor este încă în pericol.

Nu sunt în nici un caz singurii indieni din America de Sud confruntaţi cu astfel de probleme, dar au devenit un caz reper pentru organizaţiile nonguvernamentale (de exemplu, Survival International) care militează în favoarea drepturilor indigenilor, scoţând în evidenţă situaţia lor.

Această acţiune, asociată cu mediatizarea efemeră a căpeteniei Davi Kopenawa Yanomami, a contribuit la o relativă conştientizare a opiniei publice mondiale asupra faptului că etnocidul nu este doar un coşmar al trecutului ci că şi în prezent se desfăşoară astfel de fenomene, sub presiunea unor interese economice şi strategice.

Denumire: yanomani.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …