Yanesha

Yanesha este o componentă nord-vestică a ansamblului ashaninca din Peru, care a locuit mult timp în piemonturile limitrofe din Huanuco, retrăgându-se apoi tot mai spre est până în Pichis, sub presiunea colonizatorilor (peste 8.000 de persoane).

Se disting de alţi ashaninca prin câteva instituţii originale, cum ar fi existenţa preoţilor cu funcţii diferite de cele ale şamanilor, în schimb, practicau acelaşi sistem de căsătorii între provincii şi subansambluri, ceea ce a dus la apariţia de sate mixte yanesha-ashaninca la poalele muntelui Cerro de la Sal, pentru a exploata împreună sarea gemă.

De asemenea, având în vedere că zăcămintele de minereu de fier se găseau în teritorii care le aparţineau când unora când altora, yanesha au dezvoltat şi ei meşteşugul extragerii, topirii şi forjării fierului, înteţind focul din cuptoare cu foale enorme din piele de tapir.

Limba lor este destul de diferită de cea folosită de ashaninka-matsiguenga. Se presupune că ar fi urmaşii unui prim val migrator arawak şi că în plus, în epoca preincaşă şi incaşă, limba lor a evoluat sub influenţa vecinilor lor din Anzi, în special queehua.

Istoric

În vremea conchistadorilor alcătuiau un subansamblu aproape la fel de numeros ca ashaninka propriu-zişi, dar mai multe dintre grupurile lor, numite panataguas, au acceptat în secolul al XVIII-lea să se aşeze în reductiones, grupări de câte 1.000-2.000 de oameni, înfiinţate de misionarii franciscani.

În circa 25 de ani aproape 40.000 dintre ei au pierit din cauza epidemiilor (sau în urma luptelor cu campa şi pano, care căutau să-i alunge pe misionari şi să distrugă aşezările respective).

Denumire: mult timp au fost numiţi amuesha.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …