Yami

Yamii sunt o colectivitate care locuieşte într-o mică insulă coraligenă izolată, în jurul căreia marca are adâncimi mari, în apropiere de coasta sud-estică a Taiwanului, de care este dependentă politic. Chinezii numesc insula Lan yilu, „insula cu orhidee”, iar yamii o numesc „insula oamenilor” (circa 4.500 de persoane).

Până în anii 1980 yamii duceau un trai autarhic, bazat pe pescuit şi pe cultivarea de plante cu tuberculi. Ulterior, un sfert din populaţie, îndeosebi tinerii, au părăsit insula, stabilindu-se în Taiwan.

Bărcile cu care merg la pescuit în largul mării sunt construite prin asociere de bărbaţii din aceeaşi spiţă, care lucrează împreună şi îşi împart peştele prins.

Organizarea socială este bilaterală, iar reşedinţa în mod obişnuit patrilocativă. Autoritatea politică se bazează pe consensul neoficial al oamenilor „înţelepţi”, fără să existe vreun şef. Religia „animistă” are un panteon care se împarte în trei lumi şi în care spiritele strămoşilor, anitu, ocupă un loc important.

Este o populaţie paşnică, singura dintre toate grupurile de aborigeni din Taiwan care nu a practicat niciodată vânătoarea de capete. Vorbesc o limbă austroneziană.

Arta

În pliantele turistice taiwaneze yamii sunt frecvent reprezentaţi, purtând o îmbrăcăminte foarte sumară, care le protejează doar organele genitale, şi o cască de argint care le ajunge până la umeri. Sunt prezentate şi bărcile lor, frumos ornamentate.

Autoapărare

Yamii au un rol foarte activ în cadrul Alianţei aborigenilor din Taiwan. Într-adevăr, în 1978 guvernul a decis să construiască un port militar care urma să dea de lucru unora dintre şomeri, dar descoperirea unui centru de stocare a 550.000 de recipiente cu deşeuri nucleare a declanşat mânia acestei populaţii paşnice, în plus, apele uzate sunt deversate în mare, în locurile tradiţionale de pescuit ale yamilor.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …