Yakan

Yakan este o populaţie din Filipine, din insula Basilan, situată la sud-vest de Mindanao (aproximativ 90.000 de persoane).

Se diferenţiază prin numeroase caracteristici de principalele grupuri musulmane din ţinut (magindanao şi maranaw în Mindanao, tausug şi samal în insulele Sulu).

Practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere sau pe ogoare (orez, porumb, plante cu tuberculi) şi vânează porci sălbatici.

Deşi trăiesc în interiorul insulei, sunt foarte  buni constructori de burci cu balansier, pe care le vând populaţiilor samal şi tausug de pe coastă.

Casele sunt destul de dispersate. Se grupează în funcţie de afilierea lor la o moschee sau „casă de rugăciune” (langgal).

Sistemul de rudenie este bilateral, totuşi rudele din partea tatălui, usba, sunt considerate superioare celor din partea mamei Waris.

Căsătoriile sunt aranjate, iar compensaţiile matrimoniale, ungsud, sunt considerabile. Se practică poligamia (până la patru neveste).

Religia yakan este un amestec de credinţe şi ritualuri tradiţionale (funerare sau care se adresează spiritelor) cu islamul (sunnit de rit shafeit).

Coranul, recitat în arabă (limbă pe care doar puţini dintre ci o înţeleg) intervine în toate ritualurile iar imamul supraveghează respectarea datinilor, addat.

Pe de altă parte, societatea yakan se află sub autoritatea unui datu, numit, conform tradiţiei, de sultanul din Sulu.

Unităţile politice organizate pe lângă câte o moschee se află uneori în relaţii de ostilitate, iar la un nivel mai general yakanii sunt în „război” endemic eu filipinezii creştini din nordul insulei Basilan şi cu alte grupuri musulmane ( mai ales cu tausug, care consideră că le sunt superiori, datorită faptului că au fost islamizaţi mult înaintea lor).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …