Yaka

Yaka este o populaţie din Republica Democrată Congo (Bandundu) şi din Angola (Uige), trăind îndeosebi în ţinutul mărginit de râurile Kwango şi Wamba, dar având şi o importantă comunitate în Kinshasa (peste 600.000 de persoane).

Agricultori şi vânători, au sistem de filiaţie bilineară şi o regulă de reşedinţă virilocativă. Principalele prerogative se transmit patrilinear. Sunt grupaţi în zece şeferii mari, cu şefi de origine lunda; cea mai importantă este cea a lui Kyaambvu, rege al tuturor yaka.

Vechile tradiţii religioase, care coexistă cu creştinismul şi sincretismul kimbanguist, constau în esenţă din circa 15 culte tămăduitoare, legate fiecare de câte o categorie de spirite şi de câte o maladie. Pacientul, vindecat de iniţiaţi, dobândeşte la rândul său puteri de medium în domeniul respectiv.

Kiyaka, limbă bantu, are doar o utilizare vernaculară.

Arta

Se remarcă prin statui mici antropomorfe cu caracter magic, o artă decorativă destinată căpeteniilor (piepteni, apărătoare de muşte, sprijinitori pentru ceafă) sau pentru uzul mediumului (tobe) şi măşti reprezentându-i pe strămoşi, purtate în timpul circumciziei nkhanda.

Istoric

Probabil provin din populaţiile „jaga” venite din Angola, care au invadat în 1458 regatul Kongo. În secolul al XVII-lea în rândurile lor s-au infiltrat lunda, rezultând un regal care s-a extins în detrimentul populaţiei suku.

Implantarea colonială nu s-a materializat decât în anii 1920. Ţinutul yaka, lipsit de resurse şi greu accesibil, rămâne destul de izolat, ceea ce explică migraţiile spre Kinshasa.

Denumire: bayaka, ayaka, mayaka.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …