Yagua

Yagua este o populaţie amerindiană din Amazonia peruviană şi columbiană, cuprinzând circa 60 de comunităţi stabilite de-a lungul Amazonului, între râurile Tahuayo la vest şi Yavari la est (aproximativ 4.000 de persoane, dintre care 350 în Columbia).

Ocupaţia masculină cea mai prestigioasă este vânarea mamiferelor mari (tapir, pecari). Agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere se axează în special pe cultivarea bananierilor şi a maniocului dulce, din care femeile pregătesc berea indispensabilă pentru activităţile rituale, îndeosebi pentru iniţierea masculină - ceremonie la care se cântă dintr-un flaut sacru.

Organizarea socială se bazează pe un sistem de clanuri patrilineare nelocalizate, grupate în jumătăţi exogame, reprezentând opoziţia a trei clase naturale; una dintre jumătăţi cuprinde păsările, cea de a doua animalele terestre şi plantele.

Cei mai mulţi respectă regula reşedinţei virilocative, după o scurtă perioadă de uxorilocativitate (în general, până la naşterea primului copil). Locuinţa tradiţională este casa mare comunitară (până la o sută de persoane, dar în trecut cifra putea ajunge la dublu).

Mai multe case apropiate, având legături de rudenie şi de schimb, formau în principiu o unitate independentă, potenţial în stare de război cu alte unităţi de aceiaşi natură. Succesul în luptă era marcat prin luarea de trofee (dantură umană purtată atârnată pe piept). În trecut seminomazi, sunt astăzi în cea mai mare parte sedentarizaţi.

Religia lor recunoaşte un principiu vital, hamwo, comun în ansamblu lumii vii şi divinităţilor. Mitologia este dominată de ciclul gemenilor (eroi civilizatori). Şamanismul yagua este şi astăzi foarte activ, răspândindu-se chiar dincolo de limitele etniei şi luând dimensiuni supraregionale.

Sunt ultimii reprezentanţi ai unei familii lingvistice independente (peba-yagua) care cuprindea iniţial trei grupuri (peba, yagua, yameo); astăzi în marea lor majoritate bilingvi (yagua-spaniola).

Istoric

Experţi în producerea de sarbacane şi de curara (cu care făceau comerţ), se aflau în secolul al XVII-lea în centrul unei vaste reţele de schimburi comerciale interetnice. Supuşi acţiunii iezuiţilor în secolul al XVIII-lea, în prezent au trecut prin experienţe diverse în urma venirii succesive pe teritoriul lor a mai multor mişcări mesianice şi secte evanghelice nord-americane.

Prima federaţie yagua, cuprinzând circa 20 de comunităţi, a apărut în 1983.

Denumire: yahua, zava, llagua, nihamwo („oamenii”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …