Yagnob

Yagnob este o comunitate din vestul Tadjkistanului, locuind în valea Yagnob şi în câteva văi învecinate (circa 2.000 de persoane).

Constituie un izolat lingvistic, o populaţie agricolă săracă, trăind într-un mediu montan inospitalier; sunt musulmani sunniţi.

Limba lor este considerată unica rămăşiţă care a supravieţuit până astăzi dintre limbile desprinse din sogdiană.

Sogdiana, limbă iraniană, a dominat întreaga Transoxianie dinainte de perioada islamică şi până în secolele IX-X, servind ca lingua franca în imperiul comercial sogdian, care se întindea de-a lungul Drumului Mătăsii.

Ca şi grupurile pamiriene din Tadjikistanul Oriental şi micile comunităţi de vorbitori ai altor limbi reziduale sau izolate, ca mundji, paratchi şi ormuri, folosite în diverse localităţi din Afghanistanul de Nord-Est, yagnobii sunt pe cale de a fi asimilaţi, mai mult sau mai puţin rapid, de societatea tadjică.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …