Wolof

Wolof este o populaţie trăind în Senegal şi Gambia. Ţinutul wolof se găseşte în zona sahelo-sudaneză, întinzându-se, de la nord la sud, de la delta fluviului Senegal până în dreptul localităţii Djurbel, iar de la vest la est de la coasta Atlanticului până la deşertul Ferlo (aproximativ 2,5 milioane de persoane).

Economia este axată pe agricultură (arahide), creşterea animalelor (bovine) şi pescuit.

Societatea are la bază familia extinsă, patrilineară. Clasa superioară (geer) cuprinde nobili, demnitari, oameni de rând liberi, ţărani, negustori şi marabuţi: oamenii situaţi în afara acestor categorii (nyeno) se împart în „caste” (muzicanţi, fierari, curelari etc.).

Aparţinând familiei nigero-congoleze, wolof este limba naţională din Senegal, prima limbă vorbită la Dakar şi serveşte drept limbă comercială în întreaga regiune de coastă.

Istoric

Veniţi probabil din nord, au fost precedaţi în regiune de grupuri mandenka şi de populaţia sereer, pe care au reuşit să îi îndepărteze.

Imperiul Djolof, întemeiat de Ndiadian Ndiaye (la sfârşitul secolului al XII-lea), a marcat supremaţia populaţiei wolof şi a suveranilor săi (burba) asupra populaţiilor vecine, înainte de a se destrăma la sfârşitul secolului al XV-lea, cedând locul mai multor entităţi politice distincte (Djolof, Baol şi Cayor).

Secolul al XVIII-lea s-a caracterizat prin influenţa crescândă a căpeteniilor musulmane.

Începând din 1850, politica de colonizare a francezilor a întâmpinat o rezistenţă violentă, condusă, printre alţii, de Lat Dior Diop la Cayor, până la încheierea cuceririi (anii 1890).

În perioada contemporană, răspândirea culturilor de arahide s-a făcut sub conducerea şi în folosul marabuţilor murizi. Wolof constituie populaţia majoritară, adeseori considerată dominantă, din Senegal.

Denumire: uolof, ouolof.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …