Wichi

Wichii sunt o populaţie amerindiană din Argentina (provinciile Salta, Formosa şi Chaco) şi Bolivia (departamentul Tarija), stabilită în lungul fluviului Pilcomayo (aproximativ 20.000 de persoane).

Populaţia wichi (trei grupuri dialectale: nocten, vejoz şi guisnay) trăieşte îndeosebi în misiuni. O parte dintre ei se angajează în exploatările forestiere sau pe plantaţiile de trestie de zahăr, în vreme ce alţii migrează în oraşele din sud.

Odinioară vânători, pescari şi culegători nomazi, şi într-o mai mică măsură agricultori, erau organizaţi în cete formate din mai multe familii extinse, conduse de o căpetenie creditară, controlată la rândul său de un sfat al bătrânilor.

Familia nucleară era monogamă. Până la căsătorie raporturile sexuale erau libere. Şamanismul se îmbină cu influenţa protestantă (anglicani, penticostali). Limba, aparţinând familiei mataco-mataguaya, continuă să fie folosită.

Arta

Misionarii i-au iniţiat în arta cioplirii lemnului (mici figurine animale, măşti). Olăritul, traistele (yicas) ţesute de femei din fibre vegetale şi apoi pictate, şi instrumentele muzicale sunt cunoscute în întreaga lume.

Sinucideri

A. Metraux consemna, în anii 1930, sinucideri prin ingestia de fructe otrăvitoare. Deviere a agresivităţii războinice, efect al presiunii albilor, în special prin diferite interdicţii misionare, astfel de sinucideri (în prezent prin alte mijloace) continuă să se înregistreze.

Istoric

Spre deosebire de vecinii şi duşmanii lor guaycuru şi chiriguano, wichi nu au domesticit calul şi s-au arătat pacifişti, cu excepţia a două revolte, în 1781 şi 1863. Pe parcursul secolului al XX-lea au făcut obiectul unei exploatări crunte în fabricile de zahăr şi pe plantaţiile de bumbac.

Denumire: (spaniolă, peiorativ) mataco.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …