We

We este o populaţie din regiunea împădurită situată în vestul Coastei de Fildeş, ocupând o arie de formă triunghiulară, mărginită la est de teritoriul populaţiei bete, la nord de cel al populaţiei dan şi la sud de graniţa cu Liberia (aproximativ 400.000 de persoane).

Aparţinând ansamblului kru, we cuprind două grupuri, guere în nord şi wobe în sud, separaţie moştenită din perioada colonială şi abandonată în anii 1970 (ca urmare a cercetărilor făcute de antropologul A. Schwartz).

Filiaţia este patrilineară, iar rezidenţa viripatrilocativă. În această societate fără stat, în care legăturile de rudenie sunt hotărâtoare şi se exercită pe un teritoriu definit, organizarea socială este constituită din unităţi care se încadrează succesiv unele în altele. În vârful ierarhiei se găseşte confederaţia războinică bloa-dru, urmată de bloa, grupări de război, apoi de grupări restrânse formate din două sate şi, în sfârşit, de sate.

La wobe există trei bloa-dru:

  • gbeon, zoho şi baon, în vreme ce la guere se întâlnesc patru;
  • zibiao, zagne şi zagna, între Sassandra şi Ko-Nzo;
  • zerabaon, între Nzo şi Cavally.

În cele mai multe dintre bloa, tradiţiile orale îl înfăţişează pe strămoşul întemeietor coborând din cer pe un lanţ, ceea ce pare să indice fie caracterul ai Uohton, fie o implantare teritorială de dată veche. Alte bloa afirmă însă că au venit fie din est (de dincolo de Sassandra), fie din savanele aflate în nord, fie de pe teritoriul actualei Liberii. În sfârşit, unele bloa s-au deplasat în interiorul teritoriului we.

Istoric

Pătrunderea francezilor în ţinutul we s-a făcut plecând de la posturile Danane (creat în 1906) şi Man (creat în 1908). Operaţiunile militare de „pacificare” au început în 1911 şi au continuat până în 1914, urmând metoda „petei de ulei” preconizată de guvernatorul Angoulvant, ce consta în crearea de posturi fixe de la care porneau în toate părţile unităţi mobile.

Delimitarea de cantoane şi subdiviziuni de către administraţia colonială sa făcut în mod arbitrar, iar deplasările şi regrupările de populaţie au fost efectuate adeseori cu forţa, accentuând mişcarea de exod către Liberia începută în momentul pătrunderii coloniale. Culturile destinate vânzării nu au pătruns decât foarte târziu; cultivarea cafelei, începută timid în anii 1930, nu sa generalizat decât după al doilea război mondial.

Ţinutul we a avut de suferit din cauza izolării, căreia crearea portului San Pedro în 1969 a încercat, cu un succes moderat, să îi pună capăt. În anii 1990, războiul civil din Liberia a provocat un aflux masiv de emigranţi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …