Wayuu

Wayuu este o populaţie amerindiană din Columbia şi Venezuela, trăind în peninsula subdeşertică Guajira şi dispunând de două resguardos (rezervaţii) în Columbia (circa 130.000 de persoane).

Activitatea centrală este creşterea animalelor (capre pe terenurile mai joase, oi pe piemonturi), sursă de prestigiu şi de bogăţie. Animalele, servind drept zestre şi ca monedă de schimb, sunt vândute în pieţe în timpul sezonului secetos.

Agricultura este relativ puţin dezvoltată. Pescuitul, practicat de grupurile de pe litoral, este dispreţuit de comunităţile din interior. Activitate exclusiv masculină, vânătoarea prezintă importanţă secundară. În completare, wayuu exercită activităţi sezoniere salariate în saline.

Produsele meşteşugăreşti vândute în pieţe sunt reprezentate în principal de hamacuri, saci ţesuţi de femei, sandale, brâie şi oale de lut. Plasele de pescuit, confecţionate de bărbaţi, pot atinge adeseori preţuri foarte mari.

Profund egalitară, societatea nu dispune de vreun organ central de conducere. Clanurile matrilineare, în număr de circa 40, erau asociate fiecare unui animal totemic şi aveau un teritoriu propriu; în prezent ele nu mai corespund unei arii geografice precise.

Poligamia nu mai este practicată decât de oamenii înstăriţi. Sistemul de rudenie, aflat la baza organizării sociale, urmează o filiaţie dublă. Wayuu cred că sângele se moşteneşte de la tată, iar carnea de la mamă. Sistemul de rezidenţă matrilocativ tinde să devină virilocativ din cauza constrângerilor ecologice şi în acelaşi timp socio-economice.

Încă mai practică un mare număr de ritualuri precolumbiene, asociate ciclului vieţii şi recoltelor. Şamanul, adeseori de sex feminin, dobândeşte cunoştinţele prin învăţare dar şi datorită revelaţiilor din vise.

Prima populaţie indigenă din Columbia ca mărime, wayuu aparţine familiei lingvistice arawak.

Istoric

Sosiţi probabil la începutul secolului al XIV-lea dinspre Orinoco, urmând cursurile de apă, au rămas independenţi pe parcursul colonizării, în ciuda numeroaselor tentative de pacificare şi creştinare. Clima aspră i-a împiedicat pe căutătorii de perle şi de sare să se instaleze pe coasta nordică.

În secolul al XIX-lea, generalizarea contrabandei a mărit riscurile legate de stabilirea contactelor. Wayuu primeau rachiu, ţesături, arme şi sclavi, dând în schimb perle, fructe, lemn de esenţă preţioasă, carne etc. Dezvoltarea creşterii animalelor a dus la intensificarea schimburilor cu populaţiile agricole din sudul peninsulei Guajira.

În anii 1970, wayuu au avut de suferit consecinţele traficului cu marijuana (regiunea este un important loc de tranzit) şi ale prezenţei trupelor de gherilă, care au determinat militarizarea tot mai accentuată a ţinutului Sierra Nevada de Santa Marta. Mai recent, dezvoltarea industriei petroliere în Venezuela i-a împins către Columbia.

Denumire: guajiro, goajiro, wayu, guayu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …