Wayapi

Wayapii sunt o populaţie amerindiană din Guyana Franceză şi Brazilia (statul Amapa) (1.000 de persoane).

Se împart în patru grupuri, două în Guyana (la confluenţa dintre Camopi şi Oyapock şi pe cursul superior al Oyapockului) şi două în Brazilia (pe afluenţii fluviului Amapari).

Trăiesc din agricultură pe terenuri defrişate prin incendiere (manioc, batate dulci etc.), din vânătoare, pescuit (cu arcul) şi cules. Produsele de artizanat confecţionate de ei (împletituri, hamacuri din bumbac, săgeţi decorate) sunt foarte căutate.

Familia nucleară cu descendenţă bilaterală constituie unitatea socială de bază (referirile la vechile clanuri patrilineare sunt pur formale). În ierarhia tradiţională puterea le revine bărbaţilor care au cele mai multe bunuri de împărţit (bere de manioc, muniţii etc.).

Pe fondul preferinţei pentru endogamia sătească, tensiunile intercomunitare sunt endemice. Ele datează din îndepărtatul trecut marcat de războaie, care până în secolul al XVIII-lea prilejuiau şi acte de canibalism, şi se manifestă prin intermediul practicilor şamanice.

Şi-au păstrat nealterat sistemul de credinţe (relaţia încordată dintre om şi zeul creator Yaneya, ce abia după moarte poate sfârşi printr-o împăcare tardivă; respectul desăvârşit pentru natură). Influenţa catolică a rămas extrem de superficială.

Limba lor, aparţinând familiei tupi-guarani, este în continuare folosită. Franceza şi, în mai mică măsură, creola servesc drept limbi de contact cu exteriorul.

Ecologie

Sunt extrem de buni cunoscători ai naturii amazoniene. Ar fi de dorit să se recurgă la cooptarea lor în acţiunile de protejare a ecosistemelor, ca participanţi cu drepturi depline.

Istoric

Originari din Amazonia (cursul inferior al râului Xingu), au ajuns pe teritoriul actual la începutul secolului al XVIII-lea. O vreme au fost aliaţi cu portughezii, care s-au folosit de ei în lupta împotriva francezilor, însă curând s-au retras în pădurea amazoniană, suferind o dramatică scădere demografică, şi nu au reluat contactul cu lumea occidentală decât începând din anii 1940-1950.

Acordarea cetăţeniei franceze, cu toată suita de drepturi şi îndatoriri individuale şi organizarea administrativă ce au însoţit-o, a perturbat o societate care nu era deloc pregătită şi care se consideră o naţiune aliată Franţei. Prăpastia existentă între comunităţile relativ aculturalizate şi comunităţile mai tradiţionaliste a fost adâncită şi mai mult.

Denumire: wayampi, guaiapi, oyampi, (Brazilia) waiapi, banare.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …