Wayana

Wayana este o populaţie amerindiană trăind în Guyana Franceză, Surinam şi Brazilia (statul Para) (circa 1.200 de persoane).

Ocupă o regiune cu păduri întinse, străbătută de râuri şi fluvii întrerupte de praguri spectaculoase, periculoase pentru navigaţie. Pe teritoriul Braziliei trăiesc în prezent în simbioză cu o etnic înrudită, apalai.

Activitatea principală este agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere, obţinând în special manioc amar. Culesul, vânătoarea şi, mai ales, pescuitul le furnizează cea mai mare parte a proteinelor necesare. Munca salariată, ca vâslaşi pe fluviu sau în prospectarea geologică şi minieră, rămâne episodică.

Teritoriul lor a rămas intact, înregistrându-se însă o poluare a cursurilor de apă datorată exploatărilor aurifere din extremităţile nordică şi sudică.

Sistemul de înrudire este bilateral, cu o terminologie de tip dravidian. Tradiţia recomanda căsătoriile poligame între veri încrucişaţi clasificatorii. Rezidenţa este uxorilocativă, cu o tendinţă actuală spre neolocativitate.

Până foarte de curând, satele, mici unităţi familiale, erau extrem de răsfirate şi foarte mobile. Această tendinţă continuă să se păstreze la câteva comunităţi, însă la cele mai multe .se conturează deja gruparea în sate de mari dimensiuni sub presiunea autorităţilor civile sau religioase.

În ciuda influenţelor diferitelor secte protestante (excepţie făcând teritoriul francez, unde prezenţa misionarilor este interzisă de stat), şamanismul a rămas foarte activ. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu ritualul marake, ciclu complex de iniţiere a adolescenţilor.

Limba vorbită de wayana aparţine familiei karib. Dacă limbile europene (franceză, portugheză şi olandeză) sunt puţin vorbite, în schimb sranan-tongo, limba vehiculară din Surinam, este larg răspândită.

Istoric

Pe parcursul ultimelor două secole, wayana au fost actorii principali ai unei reţele comerciale care se întindea de la graniţa estică a Guyanei actuale până la  Amapa, în Brazilia. Multă vreme au menţinut o hegemonie războinică asupra ansamblului de etnii din regiune.

Denumire: oayana, rucuyenni, urukuyana.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …