Wassulunke

Wassulunke este o populaţie trăind în Wassulun, regiune prosperă, neafectată de secete, situată la graniţa dintre Mali şi Guineea (aproximativ 1,5 milioane de persoane).

Alcătuiesc o societate foarte specifică, caracterizată prin tradiţii legate de vânători şi războinici vestiţi, ale căror fapte sunt transpuse în cântece şi dansuri admirabile.

Tradiţie şi modernizare

Viaţa în Wassulunul de altădată a fost descrisă de Amadu Ampate Ba în Amkullel, copilul peul.

Două artiste wassulunke, Umu Sangare şi Nahawa Dumbia, au dobândit o mare popularitate în rândul tinerilor din Mali, evocând în cântecele lor scene din viaţa cotidiană, vicisitudinile şi revoltele sale (în ţară sau în emigraţie: Nahawa Dumbia a închinat un cântec emigranţilor „ilegali” expulzaţi din Franţa prin curse charter), îmbinând cu măiestrie elementele moderne cu respectul faţade formele muzicale tradiţionale.

Istoric

Locuitorii Wassulunului sunt de origine fulbe, însă de cultură niandingue.

Subordonaţi faţă de malinke, începând din secolul al XIII-lea, i s-au împotrivit în secolul al XIX-lea lui Samory Ture, după aceea alăturându-i-se însă în lupta împotriva ocupaţiei franceze.

Ulterior s-au înrolat în masă în armata franceză şi au participat la cele două războaie mondiale, ca şi la războaiele din Indochina şi Algeria.

Denumire: wassoulounke.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …