Wapishana

Wapishana este o populaţie amerindiană din Guyana şi Brazilia (statul Roraima) trăind în principal în rezervaţii, în zonă de savană şi de pădure tropicală (circa 15.000 de persoane).

Se ocupă cu agricultura, creşterea extensivă a animalelor şi căutarea aurului cu mijloace rudimentare.

Această ultimă activitate, practicată pe scară mai largă de către colonişti, deteriorează mediul natural, care, de altfel, a fost de curând pus la dispoziţia căutătorilor de diamante.

Aparţinând familiei lingvistice arawak, wapishana erau organizaţi la origine în clanuri matrilineare, însă au adoptat sistemul nediferenţiat propriu etniilor karib învecinate.

Marcaţi de influenţa acestor vecini karib (makushi) şi foarte metisaţi cu clemente braziliene, în prezent simt puternic aculturalizaţi şi convertiţi - cel puţin formal - la religia catolică.

Denumire: wapisiana, vapidiana, pidian.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …