Wagenya

Wagenya este o populaţie din estul Republicii Democrate Congo (bazinul superior al fluviului Congo), instalată în apropierea oraşului Kisangani, lângă cascada Boyoma (circa 12.000 de persoane).

Termenul wagenya reprezintă deformarea în limba kingwana (varianta locală de swahili) a cuvântului baenya (prefix indicând pluralul urmat de radicalul „enya”). Ar trebui prin urmare să vorbim de populaţia enya, însă apelaţiunea wagenya se bucură de o asemenea notorietate încât în general aceasta este denumirea sub care e cunoscută această populaţie.

Practică pescuitul cu ajutorul vârşelor şi minciogului (însă şi cu undiţe şi plase), activitate foarte spectaculoasă care a devenit una dintre principalele atracţii turistice. Creşterile de nivel de lungă durată ale fluviului între 1962 şi 1971 i-au silit să se îndrepte tot mai adesea către activităţile salariate (puţin calificate) disponibile în Kisangani.

Constituită din trei grupuri de rudenie diferite, societatea, de tip segmentar, este o aglomerare de grupuri patrilineare, înzestrate fiecare cu un purtător de cuvânt ereditar, fără funcţie de conducere. Căsătoria, celebrată printr-o răpire simulată a viitoarei soţii, este virilocativă.

Cei mai mulţi sunt creştinaţi, ceea ce nu ia împiedicat să îşi păstreze o serie de credinţe şi practici tradiţionale. îşi venerează strămoşii (care pot să îi posedeze şi le pot influenţa viaţa în bine sau în rău) şi se tem de vrăjitori şi de spiritele care sălăşluiesc în vârtejurile fluviului.

De origine bantu, limba tsheenya este folosită în continuare pe plan local, în paralel cu limbile naţionale şi cu franceza.

Pescari

Alte două grupuri de pescari ce trăiesc în lungul fluviului Congo, unul în apropiere de Kindu iar celălalt în apropiere de Kasongo, poartă de asemenea numele wagenya (enya fiind un termen local indicând calitatea de pescar sau de locuitor de pe malul fluviului).

Istoric

Venind din ţinuturile din amonte, wagenya s-au stabilit în preajma cascadei Boyoma cu două sau trei secole în urmă. De la întemeierea oraşului Kisangani (pe atunci numit Stanleyville), la sfârşitul secolului al XIX-lea, destinul lor este strâns legat de acesta.

Denumire: enya, baenya.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …