Vintilă Ciocâlteu

Vintilă Ciocâlteu (12 aprilie 1890, Pleniţa, judeţul Dolj - 3 februarie 1947, Bucureşti) - poet. Este fiul Anei (născută Ciurezu) şi al lui Mihail Ciocâlteu, învăţător.

Îşi începe studiile elementare în comuna natală şi apoi urmează cursurile Colegiului Naţional din Craiova. După absolvirea Facultăţii de Medicină din Bucureşti, cariera sa cunoaşte o curbă ascendentă prin specializările din Germania (Berlin), Anglia (Cambridge) şi America (Boston, Institutul Rockefeller din New York).

Devine titular al Catedrei de chimie biologică la Facultatea de Medicină din Bucureşti, fiind, o perioadă, şi decan. Moare fulgerător în timpul unei şedinţe de consiliu, la o vârstă la care se bucura de maturitate literară şi de prestigiu în lumea ştiinţifică. Din 1932 era membru activ al Societăţii Scriitorilor Români.

Debutul lui este găzduit în 1925 de revista „Gândirea”, fiind vorba de poezia Singur, ce va apărea şi în placheta Adânc împietrit, din 1932. Ciocâlteu este un poet, chiar dacă unul în proces de autodefinire, cu trăiri entuziaste, cu angoase şi incertitudini pe care le analizează detaşat, consecinţă probabilă a structurii sale de om de ştiinţă.

Din orice vers răzbate temperamentul violent al unui om mândru, bătăios, adesea cu o atitudine sfidătoare, de respingere a divinului. Chiar din titlu se dezvăluie tensiunea unui suflet ce pendulează între „împietrirea” în faţa vieţii şi deschiderea către sensibilitate. Aceasta va fi, de fapt, drama lui Ciocâlteu; atras de cei doi poli, el nu se va putea hotărî niciodată. Pentru ceea ce vrea să comunice, poetul alege versuri lungi şi imagini de inspiraţie simbolistă.

În 1934 revizuieşte câteva dintre poemele anterioare, adaugă altele noi şi publică un nou volum, intitulat Poesii. Autorul confirmă vocaţia de luptător în permanent conflict cu lumea înconjurătoare, dar, mai presus de aceasta, cu sine însuşi. E atras de simbolurile mistice, face incursiuni într-un univers ocult, preferă patronime nordice.

Cartea trădează un sentiment orgolios, al invulnerabilităţii individului, apărat de forţele magice ale pământului. Dacă firul vieţii nu i-ar fi fost atât de brusc curmat, Ciocâlteu ar fi încredinţat tiparului şi alte scrieri (dintre acestea, În miez de noapte rămânând în manuscris).

Opera literară

  • Adânc împietrit, Craiova, 1932;
  • Poesii, Bucureşti, 1934.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …