Vincenţiu Babeş

Vincenţiu Babeş (21 ianuarie 1821, Hodoni, judeţul Timiş - 3 februarie 1907, Budapesta) - publicist. A fost crescut de un unchi al său, Mitra Babeş, prieten al lui Dimitrie Ţichindeal. A urmat clasele gimnaziale la Timişoara, Seghedin şi Karlowitz, iar cele liceale la Seghedin. După studii teologice la Arad, pleacă la Pesta, unde urmează cursuri juridice la Universitate. Întors la Arad în 1846, intră în magistratură, devenind, peste doi ani, avocat.

În 1849 este numit, pentru scurt timp, director al şcolilor româneşti din trei districte bănăţene. Intrând în viaţa politică, a fost un foarte activ luptător pentru drepturile naţionale ale românilor. Trimis Ia Viena în 1849, ca unul dintre reprezentanţii politici ai românilor, el rămâne în capitala Imperiului şi ocupă diferite funcţii administrative şi judecătoreşti, ajungând, în 1860, secretar aulic. În 1862 este transferat, ca referent şi judecător, la Pesta. Încă la Viena, publicase, în germană şi română, Cauza limbelor şi naţionalităţilor în Austria (1860), prin care se impune ca un apărător al egalităţii în drepturi a naţionalităţilor de pe teritoriul Imperiului habsburgic.

Colabora cu articole politice Ia „Gazeta Transilvaniei”, „Amicul poporului”, „Telegraful român” şi „Luminătoriul”. Numărându-se printre fondatorii Partidului Naţional al Românilor, Babeş, om politic, deputat în Dietă, a militat pentru autonomia Transilvaniei, a participat decisiv la realizarea separării bisericii româneşti de cea sârbească şi la înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu (1864). În ziarul „Albina” (1866-1876), pe care l-a condus de la apariţie (figurează însă ca editor şi redactor doar din 1869, iar ca redactor responsabil, din 1870), a scris numeroase articole politice.

Membru în Dietă din 1860 până în 1890, preşedinte al Partidului Naţional al Românilor, din 1881 până în 1891, a fost unul dintre protagoniştii vieţii politice româneşti transilvănene. Devine, din 1866, membru al Societăţii Literare Române şi, din 1870, face parte din comitetul de conducere al Societăţii pentru fond de teatru român. Murind la Budapesta, a fost reînhumat, în 1936, în satul natal. Savantul Victor Babeş este fiul lui.

Activitatea literară restrânsă a lui Babeş este legată mai mult de anii de tinereţe. Încă student, colabora din 1843 cu poezii şi epigrame la „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. În 1848 publica în „Amicul poporului” modeste versuri de critică socială şi satire. Şi colaborările literare la „Muza română” (1865) aparţin tot anilor studenţiei. Primele sale încercări poetice au fost criticate cu asprime de Andrei Mureşanu, care, într-un articol din „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” (1844), i-a reproşat licenţe şi stângăcii prozodice.

Analiza severă a provocat replica bătăioasă a lui Babeş (Critică în reflexiile asupra poeziei noastre) şi din nou o punere la punct iritată din partea celui care era, de pe acum, un poet consacrat. Dacă apărarea valorii versurilor criticate era zadarnică, în schimb, principiile în numele cărora polemizează publicistul prezintă interes prin încercarea de a aduce în discuţie un punct de vedere înnoitor, de rezonanţă romantică, în aprecierea poeziei. Confruntarea dintre Babeş şi Andrei Mureşanu este una dintre primele polemici literare din presa românească din Transilvania şi dovedeşte creşterea interesului pentru problemele meşteşugului poetic, precum şi pătrunderea unor tendinţe estetice noi în judecarea poeziei.

Opera literară

  • Epigrame, 1844;
  • Critică în reflexiile asupra poeziei noastre, 1844;
  • Cântec despre dare, Cerşetorul, 1848;
  • Năciunea fără năciunalitate, 1843;
  • Cauza limbelor şi naţionalităţilor în Austria, Viena, 1860;
  • Meditaţiuni în preseara anului 1848, 1865.
  • Umbra mea, 1865.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …