Vepşi

Vepşii sunt o populaţie fino-ugrică din Rusia, trăind în sudul Republicii Carelia, într-un ţinut de mlaştini şi lacuri, în nord-estul regiunii Sankt Petersburg şi nord-vestul regiunii Vologda (circa 13.000 de persoane).

Se împart în trei grupuri dialectale (de nord, de centru şi de sud). S-au despărţit de finlandezi în secolul al VI-lea, devenind autonomi pe plan lingvistic şi cultural între secolele XII-XIII.

Organizaţi în familii extinse, practicau agricultura extensivă completată de munci sezoniere (tăierea arborilor şi plutăritul, tragerea la edec a corăbiilor pe râuri).

Sunt ortodocşi. De la sfârşitul anilor 1980, limba lor (cu alfabet latin) este predată în şcoli.

Ciuzi

Vechiul nume rusesc ciud (care desemna şi alte grupuri fino-ugrice, cum ar fi vozii) este asociat bătăliei, numite de la lacul Ciud (lacul Ciuzilor), în care Alexandru Nevski i-a zdrobit pe cavalerii teutoni în anul 1242.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …