Veniamin Costache

Veniamin Costache (20 decembrie 1768, Roşieşti, judeţul Vaslui - 18 decembrie 1846, Mănăstirea Slatina, judeţul Suceava) - cărturar, traducă­tor, literat, teolog şi compozitor.

Fiu al Mariei (născută Cantacuzino) şi al marelui boier Grigore Costache, Costache îşi începe învăţătura la Academia Domnească din Iaşi, dar atracţia pentru viaţa monahală îl determină să se călugărească într-o mănăstire din Huşi, devenind discipolul episcopului Iacov Stamati. Urcă repede treptele ierarhiei clericale: în 1789 este egumen al mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, între 1792 şi 1803, episcop de Huşi, apoi de Roman, iar în 1803 e uns mitropolit al Moldovei.

Începe imediat o acţiune intensă de reorganizare a învăţământului, restructurând şi întărind şcolile existente, înfiinţând altele, printre care şi Seminarul de la Socola, cu un program didactic destul de cuprinzător, limba română fiind un obiect de studiu. Reface tipografia Mitropoliei şi începe o susţinută activitate de tipărire a cărţilor necesare bisericilor şi şcolilor, el însuşi traducând neobosit. În 1828, participă la întocmirea Regulamentului Organic. Retras la mănăstirea Slatina în 1842, îşi continuă aici opera începută.

Singurele texte proprii ale lui Costache sunt numeroasele prefeţe la cărţile traduse sau tipărite prin grija sa. Pot fi urmărite aici generoase idei iluministe, între care intensa preocupare pentru răspândirea culturii. Importantă pentru dezvoltarea limbii literare este prefaţa-pastorală la cartea Dumnezeieştile liturghii (1834), unde, după un scurt istoric al limbii române, deplânge abuzul de cuvinte străine din vechile traduceri, care ameninţă însăşi existenţa limbii noastre.

Pledând pentru înlocuirea lor cu echivalentele existente în cronici sau în limba vorbită, el îşi pune în practică ideile dând o listă de cuvinte pe care le-a înlocuit în traducerile sale. De asemenea, are grijă să elimine arhaismele şi regionalismele, tinzând spre un stil literar, cu fraze curate şi armonioase.

Traduceri

 • Tălcuirea celor şapte sfinţite taine ale bisericii, Iaşi, 1807;
 • Chiriacodromion, Mănăstirea Neamţ, 1811;
 • Adoleshia Filoteos, adecă Îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu, I-IV, Iaşi, 1815-1819;
 • Tipicon, Iaşi, 1816;
 • Apologia, Mănăstirea Neamţ, 1816;
 • Ceaslov mare, Iaşi, 1817;
 • Liturghiile a sfinţilor ierarhi Ioan Hrisostomul, Vasilie cel Mare şi Grigore Dialog, Iaşi, 1818;
 • Cuvintele şi învăţăturile prea cuviosului părintelui nostru Isac Sirul, Mănăstirea Neamţ, 1819;
 • Istoria scripturii Vechiului Testament spre întrebuinţarea româneştii tinerimi, Iaşi, 1824;
 • Istoria Noului Testament spre întrebuinţarea româneştii tinerimi, Iaşi, 1824;
 • Funie sau frânghie întreită, Iaşi, 1831;
 • Iubitorul de înţelepciune, Iaşi, 1831;
 • Dumnezeieştile liturghii, Iaşi, 1834;
 • Drept slăvitoare învăţătură sau Cuprindere a de D-zeu cuvântării hristianeşti a lui Platon, mitropolitul Moscovei, Iaşi, 1839;
 • Besericeasca istorie a lui Meletie, I-IV, Iaşi, 1841-1843;
 • Piatra scandelei, Iaşi, 1844;
 • Pidalion, Mănăstirea Neamţ, 1844;
 • Îndeletnicire despre buna murire, Iaşi, 1845;
 • Tălcuirea psaltirei, I-II, Iaşi, 1850-1866;
 • Cele patrusprăzece trimiteri ale sfântului slăvitului şi întru tot lăudatul apostol Pavel, I-III, Bucureşti, 1904-1906.

Muzică religioasă

 • Veniţi să ne închinăm, glas II (1835), în Utrenier şi Liturghier de Ioan Zmeu, Buzău, 1892.

Muzică vocală

 • Plângerea lui Veniamin (Dintr-a patriei dulci sânuri) (1821), în „Cultura” nr. 1-2, Bucureşti, 1924 (transcriere în notaţie liniară de Sebastian Barbu Bucur), în „Muzica” nr. 4, Bucureşti, 1967.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …