Venda

Venda este o populaţie trăind în nordul Africii de Sud. într-o regiune cu relief foarte accidentat, reprezentată de un lanţ de munţi împăduriţi numiţi Zutpansberg, situaţi la sud de Limpopo (aproximativ 500.000 de persoane).

Economia venda rămâne axată pe agricultură şi vânătoare. Patrilineară şi virilocativă, societatea este stratificată în două clase: cea a nobililor (vhakololo) şi cea a oamenilor de rând (vhasiwana). Prima dintre ele îşi menţine poziţia graţie unui sistem de căsătorii preferenţiale şi existenţei unei compensaţii matrimoniale importante.

Puterea este exercitată de o căpetenie sacră, care guvernează din reşedinţa sa şi conduce toate ceremoniile religioase importante. O dată la fiecare 4 ani căpeteniile venda organizează şcoli de iniţiere pentru fete, numite domba. Religia are în centru cultul strămoşilor, al căror intermediar privilegiat este regele.

Vorbesc tshivenda, limbă bantu cu vocabular apropiat de sotho şi cu structură gramaticală şi fonologică înrudită cu cea a limbii shona.

Arta

Alături de meşteşugurile clasice (olărit, confecţionarea de împletituri), cioplitul lemnului ocupă un loc aparte şi prezintă două faţete diferite; una legată de o artă de curte, în esenţă simbolică şi abstractă (un exemplu fiind toba ngoma, reprezentare metaforică a creaţiei). Cealaltă, asociată şcolilor de iniţiere feminină, este figurativă şi are caracter didactic (mici figurine sculptate).

Istoric

Din punct de vedere istoric şi cultural, venda fac legătura între imperiul Monomotapa şi comunităţile de la sud de Limpopo. Se consideră că s-au stabilit în munţii Zutpansberg la sfârşitul secolului al XVII-lea, după ce s-au desprins, în Zimbabwe, din imperiul rozwi.

Deşi implicaţi într-o vastă reţea de schimb cu populaţiile vecine din Transvaal, venda nu au fost cunoscuţi de occidentali decât începând de la mijlocul secolului al XIX-lea.

În ciuda unei rezistenţe îndârjite, au fost supuşi de afrikaneri în primii ani ai secolului al XX-lea. Grupaţi într-un bantustan independent în timpul regimului de apartheid, după încheierea acestuia şi-au regăsit locul în cadrul naţiunii sud-africane.

Ţinutul venda îşi mai păstrează şi astăzi o aură de mister, ţesută din istoria şi legendele care îl înconjoară.

Denumire: bavenda.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …