Veddah

Veddah este o populaţie din Sri Lanka (provincia Uva) (circa 500 de persoane).

Vânători-culegători, dispun şi de un sistem de agricultură care coexistă cu activităţile forestiere. Sunt matrilineari şi patrilocativi.

Panteonul lor, celebrat în cursul ceremoniei anuale Haetme, este alcătuit în principal din zeităţi ale pădurii şi spirite protectoare ale eroilor vânători sau ale strămoşilor.

În prezent, veddah se străduiesc să-şi păstreze dreptul de a dispune liber de teritoriul lor (care se suprapune în parte peste Parcul Naţional Maduru Oya) şi luptă pentru recunoaşterea modului de viaţă nomad.

Denumire: termenul veddah este adeseori folosit, eventual cu sens peiorativ, pentru a desemna totalitatea locuitorilor indigeni din Sri Lanka; vanyala aetto („făpturile pădurii”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …