Vasile Coroban

Vasile Coroban (14 februarie 1910, Camenca, judeţul Bălţi, Basarabia - 19 octombrie 1984, Chişinău) - istoric şi critic literar. Este fiul lui Pavel Coroban, ţăran.

A absolvit Universitatea din Iaşi (1936). A fost redactor al ziarului antifascist „Viaţa universitară”. După 1940 a lucrat la o gazetă din Bălţi, „Pământ sovietic”. Din 1947 a devenit colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, concomitent ţinând cursuri de istorie a literaturii române la Universitatea din Chişinău.

Doctor în filologie din 1974, Coroban s-a manifestat ca un cercetător activ al moştenirii literare româneşti în Republica Moldova, prin monografiile Vasile Alecsandri. Viaţa şi opera (1957) şi Dimitrie Cantemir - scriitor umanist (1973) şi Creaţia lui M. Eminescu în şcoală (1980). Sub îngrijirea sa au apărut ediţii din operele lui Vasile Alecsandri (1958-1959). A scris prefeţe la ediţii din operele lui Constantin Dobrogeanu-Gherea (1966), Dimitrie Cantemir (1975) şi Ion Creangă (1979).

Coroban a popularizat intens, prin studii bogate în informaţie şi cu observaţii profunde şi subtile, literatura universală în mediul basarabean (Dante Alighieri, Jean-Jacques Rousseau). Substanţială este contribuţia lui la dezvoltarea teoriei literare în Republica Moldova. A publicat - în colaborare - cartea Studii de teorie a literaturii (1979).

Un domeniu în care Coroban şi-a manifestat cunoştinţele, spiritul de observaţie, puterea de pătrundere în mecanismul specific al operei literare, dar şi verva polemică l-a constituit literatura contemporană. Cu toate că a plătit şi el tribut conjuncturii politice, ca, de exemplu, în studiul monografic Ion Canna (1953), cărţile sale Studii şi articole de critică literară (1959), Romanul moldovenesc contemporan (1969) şi Pagini de critică literară (1971) conţin observaţii pertinente.

Opera

 • Ion Canna, Chişinău, 1953;
 • Obşcestvenno-politiceskie i literatumo-kriticeskie vozzrenia Aleku Russo, Chişinău, 1953;
 • Cronicarul Ioan Neculce. Viaţa şi opera (în colaborare), Chişinău, 1956;
 • Vasile Alecsandri. Viaţa şi opera, Chişinău, 1957;
 • Studii şi articole de critici literară, Chişinău, 1959;
 • Studii, eseuri, recenzii, Chişinău, 1968;
 • Romanul moldovenesc contemporan, Chişinău, 1969;
 • Pagini de critică literară, Chişinău, 1971;
 • Dimitrie Cantemir - scriitor umanist, Chişinău, 1973;
 • Studii de teorie a literaturii (în colaborare), Chişinău, 1979;
 • Creaţia lui M. Eminescu în şcoală, Chişinău, 1980;
 • Scrieri alese, Chişinău, 1983.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …