Udmurţi

Udmurţii sunt o populaţie din Rusia, cei mai mulţi dintre ei fiind concentraţi în Republica Udmurtia din bazinul râului Kama. Mici minorităţi se întâlnesc în Tataria, Başchiria, în ţinutul Perm etc. (circa 720.000 de persoane din care 500.000 în Udmurtia).

Aveau o economie tradiţională foarte diversificată, dar dominată de agricultură (îndeosebi cereale). La aceasta se mai adăugau creşterea animalelor (bovine, oi, cai etc.), o apicultură de veche tradiţie, vânătoarea, pescuitul, un artizanat foarte dezvoltat (diverse obiecte din lemn, ţesături), exploatările forestiere, prelucrarea lemnului şi a metalelor.

În prezent Udmurtia este puternic industrializată. Structurile comunitare, bazate pe legături de rudenie, şi formele de organizare colectivă a muncii erau foarte puternice. Au aderat la ortodoxie, dar nu şi-au uitat religia tradiţională (un complex foarte bogat şi bine organizat de culte agrare şi culte domestice), ceea ce a dus la apariţia unor forme de sincretism.

Limba lor, udmurta, aparţine grupului permian al familiei fino-ugrice. Este utilizată pe scară largă, la concurenţă cu rusa.

Istoric

Etnogeneza lor este destul de neclară. Proveniţi din fondul fino-ugric şi din vechi contacte cu diverşi alogeni (proto-turci, indo-iranieni etc.), udmurţii din nord erau dependenţi de cnezatul de la Nijni Novgorod, apoi de cel al Moscovei iar cei din sud de imperiul bulgar de pe Volga, de Hoarda de Aur şi apoi de banatul de la Kazan; la jumătatea secolului al XVI-lea au fost anexaţi de statul rus.

Caracteristicile tradiţionale ale societăţii lor, contopite din punct de vedere cultural cu cele provenite din aportul creştin, s-au menţinut până în perioada sovietică, când au fost reprimate cu brutalitate.

După implozia URSS s-a conturat o remarcabilă mişcare de revitalizare a lor. Datorită pe de o parte instalării colonilor (ruşi etc.) şi pe de alta propriei lor tendinţe de emigrare, udnuirţii sunt acum minoritari chiar şi în Udmurtia.

Denumire: voyak, votiak.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …