Tzeltal

Tzeltal este un grup amerindian din sudul Mexicului, aşezat în partea centrală a statului Chiapas, unde ocupă podişurile înalte cu relief accidentat, climă temperată, păduri de stejar şi de pin, dar şi câmpiile situate la poalele lor (circa 258.000 de persoane).

Cei mai mulţi dintre ei locuiesc la altitudini mari. Cultivă porumb şi plante asociate cu acesta. În partea cea mai caldă, produc cafea, citrice, arahideşi manioc.

Munca salariată sezonieră pe plantaţiile de cafea ale neindienilor (ladinos) are o mare răspândire. Se ocupă şi în prezent de ţesut şi olărit.

Din anii 1960 cei din podişurile înalte au început să formeze sate noi în pădurea tropicală numită „lacandonă”.

Viaţa lor socială se bazează pe familie, cu o clară înclinare spre patrilinearitate, inclusă într-o comunitate rurală. Proprietatea individuală asupra pământului se combină cu proprietatea de spiţă, comunală sau colectivă.

Habitatul rural este dispersat în cătune, centrul comunal fiind adesea dominat de ladinos. Teritoriul lor este împărţit în cartiere, sau barrio, care constituie unităţi administrative şi ceremoniale.

Dispozitivul comunal se bazează pe alternanţa funcţiilor civile şi religioase. Lucrările publice sunt realizate de bărbaţii din sat prin sistemul corvezilor.

Creştinaţi de multă vreme, tzeltalii îşi păstrează multe dintre tradiţiile vechi, unele dintre ele de inspiraţie precolumbiană.

Limba tzeltal face parte din familia maya.

Etnologie

Au fost studiaţi de misionarii francezi din împrejurimile Toninei.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …