Tuvaşi

Tuvaşii sunt o populaţie turcică din Federaţia Rusă, locuitori ai Republicii Tuva din Siberia (circa 200.000 de persoane).

Tuvaşii apuseni, cei mai numeroşi, practică creşterea extensivă a animalelor, având mai multe tipuri de cirezi şi turme (bovine, printre care şi iaci, oi, capre, cai, cămile), în zonele de stepă din vest, centru şi sud şi trăiesc în iurte.

Tuvaşii răsăriteni sunt vânători, crescători de reni şi vânători-păstori şi trăiesc în taigaua muntoasă din est din regiunea Todja, ceea ce face să fie numiţi şi „tuvaşii din Todja”. Sunt apropiaţi de tofalari, de care nu au fost despărţiţi din punct de vedere administrativ decât în secolul al XVIII-lea.

Îşi duc traiul în două moduri diferite. În ţinuturile muntoase acoperite de pădure se ocupă de creşterea renilor şi de vânătoare, locuind în corturi conice formate dintr-o armătură de prăjini acoperită cu scoarţă de mesteacăn vara şi cu piei de animale iarna.

În ţinuturile cu pajişti alternând cu păduri de mare altitudine cresc bovine şi cai şi vânează. Locuinţa tradiţională este cortul acoperit cu scoarţă de copac atât vara cât şi iarna, dar populaţiile respective au tendinţa de la începutul secolului al XX-lea să se semisedentarizeze, locuind iarna în case din bârne.

Tuvaşii au suferit influenţa culturală şi religioasă a mongolilor, vizibilă îndeosebi prin adoptarea budismului tibetan. dar îşi păstrează şi tradiţiile şamanice. Vorbesc o limbă turcă iar din 1941 folosesc alfabetul chirilic.

Mongolia

Există şi în Mongolia un număr mic de tuvaşi, stabiliţi în extremitatea de vest a ţării, în districtul Ţenghel, provincia Bayan Olghii. Crescători de vite şi vânători, şi-au păstrat deosebit de bine limba şi tradiţiile. Sunt şamanişti, dar cunosc şi budismul tibetan sau lamaismul.

Istoric

Populaţiile din Tuva, în prezent foarte omogene din punct de vedere lingvistic, erau alcătuite iniţial din mici populaţii de diferite origini (turcă, ket, samoiedă şi mongolă). După ce s-a aflat timp de mai multe veacuri în orbita mongolă, apoi manciuriană, Tuva a devenit în 1914 protectorat rus.

După o perioadă de independenţă, tuvaşii au fost incluşi în URSS în 1944 ca regiune autonomă a Republicii Socialiste Federative Sovietice Ruse, iar din 1961 ca republică sovietică autonomă, în 1991 s-a proclamat Republica Tuva, iar în 1992 au fost restabilite vechile diviziuni administrative din epoca manciuriană, respectiv steaguri şi sum. Foarte mulţi ruşi, care alcătuiau majoritatea în cadrul celor 100.000 locuitori ai capitalei, Kâzâl, au părăsit republica.

Denumire: tuvini, tuveni, tuva, urianhai, soioţi.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …