Turkana

Turkana este o populaţie din Kenya (provincia de Nord) aşezată în podişul situat la vest de lacul Turkana (circa 250.000 de persoane).

Sunt în primul rând păstori (mai ales bovine), obligaţi să se deplaseze frecvent şi să trăiască dispersaţi din cauza mediului foarte arid. Agricultura ocupă doar un loc marginal, dar se practică pescuitul în lacul Turkana.

Bărbaţii se adună în mod spontan pentru a rezolva neînţelegerile şi încălcarea datinilor. Poziţia în cadrul sistemului de vârste (grupe de vârste asapan şi jumătăţi generaţionale ajore) determină modul de comportare în adunări şi în decursul ceremoniilor. Pe de altă parte, fiecare, în calitate de posesor de cireada, se înscrie într-o reţea de parteneriat pastoral.

Activitatea religioasă este în întregime axată pe protejarea şi fortificarea vieţii: conceptul central akuj îl desemnează pe Creator, sursa vieţii şi a ploii, lumina, cerul, apa care izvorăşte din pământ etc. Prezicătorii-clarvăzători se străduiesc să dejoace acţiunea destructivă a duhurilor nigipian, capricioase şi pizmaşe. Sacrificarea unei vaci sau a unei cămile este actul ritual esenţial.

Limba turkana (aturkwan) face parte din grupul ateker din familia nilotică orientală şi este încă foarte vie.

Îmbrăcăminte

Femeile se îmbracă în piei de animale şi poartă numeroase coliere, în timp ce bărbaţii poartă doar o pânză de bumbac iar pe cap o cască de nămol împodobită cu pene de struţ.

Istoric

Au rezultat din amestecul dintre populaţiile autohtone cu atekerii veniţi din sudul actualului Sudan în primele secole ale ultimului mileniu şi „proto-jiye” veniţi din actuala Uganda. S-au opus cu înverşunare colonizării britanice şi oricăror schimbări în viaţa lor. Secetele cumplite din anii 1960, 1980 şi 1990 şi expediţiile de jaf ale vecinilor lor au redus numărul de vite şi au dezechilibrat această societate pastorală foarte ataşată de modul tradiţional de viaţă.

Numeroşi turkana s-au văzut nevoiţi să exercite activităţi desconsiderate de ei, ca pescuitul. Autorităţile şi populaţiile „moderne” din Kenya tratează de sus această societate considerată „sălbatică”.

Denumire: nnyiturukwan.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …