Turci

În funcţie de context, termenul „turc” are multiple faţete. Istoria şi perioada contemporană au făcut să aibă sensuri multiple, nu întotdeauna bine delimitate. El poate desemna, separat sau în ansamblu: cetăţenii statului turc; doar locuitorii turcofoni din Turcia; comunităţile care vorbesc aceiaşi limbă turcă ca cei din Turcia dar care trăiesc în alte ţări (de exemplu, în Grecia) sau, în fine, toate comunităţile care vorbesc o limbă din grupul de limbi turce sau turcice.

În perioada cuprinsă între secolul al VI-lea şi secolul al XVI-lea numeroase popoare turcice au migrat spre vest, ceea ce explică faptul că arealul lor se întinde din Siberia până în Balcani, cu o concentrare  mai mare în Orientul Mijlociu şi Asia Centrală. De la începuturi şi până astăzi, popoarele turcice s-au dispersat în diferitele state din zonă.

Termenul de „turc” apare în istorie în a doua jumătate a secolului al VI-lea, desemnând în sens larg confederaţiile tribale şi statul format de ele în Mongolia actuală, care era pe atunci principala vatră a populaţiilor turcice. Este întâlnit pe stelele funerare ale principilor care au întemeiat acest „Imperiu al stepelor” care pentru prima oară s-a autodesemnat ca fiind al turcilor. Curând după aceea apare în surse exterioare: chineze, bizantine, în diferite limbi iraniene, tibetane etc.

În sursele arabe din secolele IX-XI este utilizat pentru a desemna un grup de limbi şi de popoare fără a se referi în mod particular la vreun stat sau popor. De altfel, literatura savantă de limbă arabă a fost cea care a dezvoltat ideea existenţei unei filiaţii şi înrudiri colaterale între aceste limbi şi între triburile care le vorbesc. Această concepţie le era străină popoarelor turcice.

Pentru prima oară termenul a dobândit o valoare etnopolitică particulară la triburile oguz din Asia Mică, unde s-a încetăţenit, în celelalte părţi ale lumii turcice, în Asia Centrală sau în Siberia de Vest, acest termen (sau adjectivele derivate) şi-a păstrat accepţiuni foarte largi. Poate desemna legătura pe care aceste popoare o recunosc ca existând între ele, deşi fiecare îşi are propriul său nume. Poate desemna şi limba literară utilizată de toţi, dar distinctă de diferitele lor graiuri.

La sfârşitul secolului al XIX-lea elita naţionalistă din Imperiul otoman şi tătarii din Imperiul ţarist, care doreau să dea coeziune şi unitate unei istorii îndelungate, începută în secolul al VI-lea şi marcată de o mare dispersie geografică şi politică, au atribuit termenului o accepţiune cu mai multă tentă politică, punând în evidenţă unitatea etnolingvistică a turcilor. Preluată de Republica Turcia şi de lucrările istorice turceşti, de unde s-a răspândit şi în afara acestei ţări, această imagine a turcilor se bucură de mare popularitate în prezent.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …