Tukano

Tukano este un termen care desemnează, în sens restrâns, o populaţie amerindiană ai cărei reprezentanţi trăiesc de o parte şi de alta a frontierei dintre Brazilia şi Columbia, iar în sens larg un grup lingvistic a cărui ramură orientală îi cuprinde, pe lângă tukano propriu-zişi, pe bara, cubeo, desana, makuna şi tuyuka.

În această categoric sunt incluşi circa 25.000 de indieni din Brazilia (dintre care 2.900 de tukano propriu-zişi), ocupând un teritoriu de 108.000 km2, 27.000 din Columbia (dintre care 6.300 de tukano) şi 6.100 din Venezuela. În Brazilia au obţinut o rezervaţie indigenă de 81.500 km2.

Asociaţi de multă vreme cu grupuri de limbă arawak (mai ales cu baniwa, bare, kurripako şi warekena) şi cu grupuri de limbă maku, tukano fac parte dintr-un sistem social şi un ansamblu cultural desemnate ca „societăţile de pe Rio Negro” sau, mai aproximativ, „aria culturală a Amazoniei de nord-vest”.

Acest ansamblu, cu diverse variante locale, este localizat în bazinul superior şi mijlociu al lui Rio Negro (Columbia, Venezuela, Brazilia) şi pe râul Vaupes, afluentul principal al lui Rio Negro (Columbia, Brazilia).

Principalele caracteristici ale acestor societăţi sunt:

  • opoziţia între grupele riverane (de limbă arawak şi tukano) care practică agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere, pescuitul şi vânătoarea pe de o parte şi grupurile de pe interfluvii (maku) care sunt în special vânători-culegători pe de altă parte;
  • existenţa unui raport de dependenţă relativă între aceştia, care poate merge de la aservire până la schimburi economice ocazionale sau regulate, dar totdeauna în defavoarea grupurilor maku;
  • o mitologie comună, complexă, a cărei temă principală este o cosmogonie care stabileşte chiar de la începuturi o ierarhie simbolică, rituală şi politică, între diferitele grupuri;
  • respectarea regulii generale (cu excepţia grupurilor maku şi a unui grup arawak) de exogamie de grup dialectal sau lingvistic.

Sunt împărţiţi în clanuri ierarhizate, provenind toate din şarpele Anaconda primordial. Locuiesc în case colective, malocas a căror arhitectură este o replică a lumii. În Brazilia acestea au fost înlocuite cu modelul regional de locuinţă, sub presiunea misionarilor.

Tukano sunt patrilocativi şi aplică cu rigurozitate regula exogamiei locale şi lingvistice. Principala lor ceremonie, Jurupari, este o sărbătoare pentru iniţierea băieţilor, la care trompetele reprezintă spiritele care au întemeiat clanul.

Cunoştinţele mitologice erau în primul rând apanajul şamanilor, şi această ştiinţă complexă, de ordin iniţiatic, era în acelaşi timp pusă în valoare şi utilizată în ritualuri terapeutice. S-a putut afirma că este vorba de „un şamanism al gândirii”, atât de mult se pune accentul pe memorarea textelor şi a incantaţiilor primordiale.

Istoric

Încă din secolul al XVIII-lea colectivităţile din ansamblul tukano au venit în contact cu colonizarea, sub forma expediţiilor pentru capturare de sclavi venite din nord (indieni karib echipaţi şi finanţaţi de colonii din Surinam), apoi prin implantarea posturilor militare portugheze care au pus capăt capturării de sclavi ţinându-i sub control pe indieni.

Misiunile catolice (în rândul cărora salesienii au deţinut un rol dominant) au pătruns aici la sfârşitul secolului al XIX-lea şi doar de curând se înregistrează sporadic pătrunderi ale civililor, îndeosebi în legătură cu exploatările miniere (căutarea aurului în aluviunile râurilor, extracţia de diamante).

În prezent indienii îşi revendică identitatea autohtonă, prin intermediul mai multor organizaţii politice diferite, în cele trei ţări în care trăiesc.

Denumire: tucano.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …