Tubu

Tubu este o populaţie răspândită în Ciad, Niger şi Libia (circa 800.000 de persoane).

Extrem de diversificat, ţinutul tubu cuprinde masive muntoase şi podişuri (Tibesti, Ennedi, Borku cu oazele respective), un şirag de oaze (din Fezzanul libian până în Niger), depresiuni şi câmpii (bazinul lui Bahr el-Ghazal, Kanem etc.).

Cuprinzând două ansambluri mari (teda şi daza), tubu locuiesc în corturi făcute din rogojini de palmier dum, alcătuind tabere instabile. Alături de creşterea nomadă a vitelor, care este ocupaţia lor de bază, se mai îndeletnicesc cu exploatarea plantaţiilor de palmieri, cu comerţul caravanier, jaful şi războiul.

Societatea este marcat acefală (autoritatea căpeteniei rituale şi militare a ansamblului teda, derde, este destul de limitată). Este organizată în clanuri patrilineare, adesea foarte dispersate.

Raporturile între clanuri se bazează pe feud, stare de ostilitate manifestată prin atacuri periodice. Se remarcă faptul că meşteşugarii formează grupuri endogame (gondoba la teda, aza la daza). Sunt prezenţi sclavii domestici (bodera) şi descendenţi ai acestora (kamaya).

Tubu sunt islamizaţi de multă vreme. Expansiunea confreriei sufite sanusiyya la sfârşitul secolului al XIX-lea a întărit rezistenţa faţă de acţiunile colonialiştilor. Limba tubu, cu cele două variante dialectale, teda şi daza, face parte din grupul limbilor sahariene.

Istoric

Aşezaţi în regiune de foarte multă vreme (consideraţi autohtoni), tubu au atins expansiunea maximă la sfârşitul primului mileniu al erei noastre, în secolele următoare înregistrându-se mai multe faze de retragere şi expansiune. În secolul al XIX-lea, pătrunderea europenilor s-a produs foarte lent, într-un ţinut răvăşit.

În 1913 a fost cucerit Borku. Tibesti, ocupat pentru prima oară în 1914, nu a fost supus de către francezi decât în 1929. Italienii au ocupat Fezzanul în 1930.

După ce Ciadul şi-a dobândit independenţa, ţinutul tubu, din pricina jocurilor politice ale facţiunilor rivale dornice să-şi asigure o poziţie dominantă în stat, a devenit o zonă de rebeliuni şi lupte armate care au provocat mai multe intervenţii ale Franţei.

Denumire: gorani.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …