Tuaregi

Tuaregii sunt o populaţie care trăieşte în Niger şi Mali, dar şi în Burkina Faso, Algeria şi Libia, în zonele deşertice şi semideşertice ale Saharei şi Sahelului (peste 2 milioane de persoane).

Puternic individualizaţi în cadrul ansamblului berber, tuaregii sunt în principal crescători de animale nomazi (cămile în zonele deşertice, bovine în sud, peste tot oi şi capre). Au dezvoltat însă (în Ahaggar, Ajjer şi Ayr) şi importante culturi horticole, îngrijite exclusiv de comunităţile de sclavi eliberaţi şi de sclavi. Odinioară obţineau venituri şi din transportul cu caravane (în special sare).

În jurul triburilor propriu zise (tawshit), provenite în general dintr-o strămoaşă feminină, cu transmitere matrilineară a statuturilor şi titlurilor (ceea ce nu-i împiedică însă pe bărbaţi să aibă o poziţie socială şi politică dominantă) gravitează triburi „religioase”, vasali (imghad), grupuri endogame de meşteşugari (inadan), urmaşi ai sclavilor eliberaţi de multă vreme (ighawellen), sclavi eliberaţi recent (iderfan).

Sclavii eliberaţi (numiţi buzu de către hausa şi bella de către zarma) şi sclavii au, la rândul lor, statute diversificate. în sfârşit, mai există numeroase grupuri intermediare „metisate”. În mod tradiţional triburile erau unite în confederaţii, conduse de imajegheni nobili şi războinici, aflaţi în general sub comanda unui amenokal. În Ayr, un sultan, ales dintr-o spiţă netuaregă, exercită funcţia de arbitru între confederaţii.

Tuaregii sunt consideraţi, în mod mai mult sau mai puţin justificat, musulmani destul de superficiali. Cu toate acestea au adoptat islamul din timpuri îndepărtate. Au practicat la început islamul „kharedjit” al berberilor nordici, ulterior convertindu-se la islamul sunnit.

Vorbesc limba tamajaq (care, în funcţie de variaţiile regionale şi fonetice se mai numeşte şi tamashaq sau tamahaq) cu numeroase variante dialectale. Caracterele scrierii lor originare, tifinagh, prezintă raporturi cu libiana veche.

Clişee

Occidentalii au fost tentaţi să creeze o imagine poetică şi eroică a modului lor de viaţă. „Oamenii albaştri” (numiţi astfel pentru că bărbaţii poartă un văl indigo) simt un Diiisi al literaturii coloniale. Pe de altă parte, caracteristicile matrilineare ale societăţii tuarege au dat naştere mitului unei lumi dominate de matriarhat, ale cărui ecouri se regăsesc de exemplu în Atlantida lui Pierre Benoît.

Istoric

Tuaregii au provenit probabil din populaţiile berbere care plecând din Maroc şi din Libia au emigrat chiar înainte de era noastră în Sahara Centrală. Însă migraţiile au continuat până în secolul al XIX-lea. Unele masive muntoase au avut rol de refugii pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă pentru aceste populaţii.

Aşa a fost de exemplu ansamblul Ahaggar Ajjer sau, în vest, Adghagh pentru grupul ifoghas, din care s-au desprins la începutul secolului al XVII-lea populaţiile tademakket (care s-au aşezat în bucla formată de fluviul Niger) şi iwellemmeden (care au ajuns în regiunile Gao şi Menaka).

În Ayr a existat un oarecare echilibru politic între confederaţii, datorită formării (în 1405) sultanatului Agades; prin plecarea în secolul al XVIII-lea a grupului Kel Geres spre ţinutul hausa supremaţia a rămas grupului Kel Ewey.

Colonizarea franceză, după cuceririle din anii 1880-1900 şi reprimarea marilor rebeliuni din 1916-1917, a dus la slăbirea autorităţilor tradiţionale şi la apariţia de noi identităţi în sânul societăţii. Independenţa obţinută de Niger şi Mali ia pus într-o situaţie dificilă (au ajuns minoritari în sânul unor state dominate de populaţiile pe care Ie jefuiau în trecut), agravată şi de secetă, ceea ce i-a făcut să aspire la autonomie şi chiar la independenţă.

O lungă serie de incidente a avut ca rezultat în 1990, atât în Niger cât şi în Mali, o insurecţie generalizată. Reacţia autorităţilor, oscilând între o reprimare cruntă şi tentative de reconciliere, nu a dus până în prezent la vreo soluţie. Există numeroşi refugiaţi în ţările vecine.

Denumire: utilizarea ştiinţifică a termenului (un targui, o targuiat, nişte tuaregi) este în prezent înlocuită cu formele curente: un, o, nişte tuareg, sau un tuareg, o tuaregă, nişte tuaregi; kel tamashaq, tamachek, kel tagelmust etc.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …