Tsimihety

Tsimihety este o populaţie din văile înalte (saha) din partea centrală, muntoasă, a nordului insulei Madagascar (aproximativ 700.000 de persoane).

Sunt îndeosebi crescători de zebu şi cultivatori de orez, cu o organizare socială şi obiceiuri identice cu cele ale populaţiei betsimisaraka din nord.

Spiţele patrilineare (fehitry) împărţite în linii localizate aflate fiecare sub autoritatea rituală a primului născut din generaţia cea mai vârstnică (sojabe) sunt exogame.

De regulă, rezidenţa este viripatrilocativă, dar în acelaşi timp unchiul dinspre mamă (zama) şi soţia sa (zaina) au un rol ritual de importanţă crucială pentru raporturile dintre spiţe.

În sfârşit, o oarecare ostilitate structurală între fraţii paterni determină plecarea fraţilor mai mici supranumerari, ceea ce contribuie, probabil, nu numai la mobilitatea persoanelor, ci şi la expansiunea continuă a grupului.

Istoric

Sunt originari din nord-estul golfului Antongil. Strâns înrudiţi cu betsimisaraka din nord, au probabil şi o origine sihanaka.

S-au aşezat mai întâi în regiunea Androna, apoi s-au răspândit în toată partea de nord a Madagascarului, amestecându-se în vest cu populaţii sakalava nordice iar în est cu betsimisaraka.

Au incendiat pădurile, ei fiind în mare măsură implicaţi în despăduririle care se produc în prezent în regiunile respective.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …