Totonaci

Totonacii sunt un grup amerindian din estul Mexicului (statele Puebla şi Veracruz) (circa 200.000 de persoane).

Trăiesc în câmpia litorală cu climat tropical de pe malurile Golfului Mexic şi în primul şir de înălţimi ale lanţului Sierra Madre de Est, până la 1.500 m.

Regiunea beneficiază de influenţa maselor de aer umed venite dinspre Oceanul Atlantic. Cultivă porumb (două recolte pe an) şi plante asociate acestuia (fasole, cucurbitacce, ardei etc.).

La altitudini mijlocii obţin cafea, iar la câmpie cantităţi mici de trestie de zahăr, fructe tropicale şi agrume. Mai ales în această ultimă zonă, agricultura este ameninţată de creşterea extensivă a bovinelor. Agricultura tradiţională pe terenuri defrişate prin incendiere a devenit greu de menţinut.

Viaţa socială a totonacilor are la bază familia ca parte componentă a unei comune rurale. Forma de proprietate funciară variază foarte mult, putând fi fie pur individuală, fie o combinaţie de forme colective şi individuale.

Trăiesc uneori grupaţi, însă cel mai adesea dispersaţi în cătune. Dispozitivul comunal se bazează pe alternanţa funcţiilor şi pe confreriile religioase. Sfatul bătrânilor şi-a pierdut influenţa. Lucrările de interes public se realizează în comun de către bărbaţii din sat, prin sistemul corvezilor.

Deşi creştinaţi de multă vreme, îşi păstrează o viziune asupra lumii inspirată din religiile precolumbiene şi recurg la şamani nahua sau otomii. Sunt celebri pentru dansul acrobatic al „oamenilor zburători” (voladores).

Limba lor este totonaca.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …