Toraja

Toraja este o populaţie din Indonezia, trăind în Celebes, în munţii situaţi în nordul provinciei Sulawesi Selatan (aproximativ 600.000 de persoane). În mod curent, în cadrul lor se individualizează grupurile toraja sa’dan, sangangalla, mamasa, masupu, rongkong, masamba, mangki’ şi kalumpang.

Sunt în principal rizicultori, cu orezării fie alimentate de ape pluviale fie neirigate. Cultivă de asemenea porumb, cafea şi plante cu tuberculi şi cresc bivoli, porci şi câini, în ultimii 20 de ani mulţi dintre ei au emigrat în oraşele şi pe şantierele din estul insulei Borneo şi din vestul Noii Guinee.

Au un sistem de înrudire de tip nediferenţiat, cu rezidenţă preferenţial virilocativă. Organizarea familială are la bază existenţa grupurilor de rudenie bilaterale, legate de casa de origine întemeiată de un strămoş comun. Un individ poate face parte din mai multe astfel de grupuri.

Ierarhia socială cuprinde o înaltă nobilime, o nobilime mijlocie, oameni de rând (majoritatea populaţiei) şi descendenţii sclavilor, categorii ce continuă să fie funcţionale în ritualurile religiei tradiţionale. Nobilii îşi datorează statutul caracterului semifinit atribuit strămoşului întemeietor al casei de origine şi subliniază acest caracter prin grija acordată întreţinerii şi împodobirii clădirii în care îşi arc sediul.

Organizarea teritorială, variabilă în funcţie de regiune, este dublată în general de organizarea în comunităţi rituale. La bază se găsesc comunităţile locale unite prin celebrarea unei aceleiaşi mari sărbători agrare anuale. Aceste comunităţi de bază sunt adeseori grupate câte patru, câte opt sau câte zece în federaţii care celebrează împreună în mod ciclic sărbătoarea anuală a fiecăreia dintre ele. Un ansamblu de comunităţi de bază, unite sau nu într-o federaţie, pot face parte şi dintr-un teritoriu aflat sub autoritatea unei căpetenii din înalta nobilime.

Religia tradiţională cuprinde ritualuri ale „soarelui apune”, legate de ceremoniile de înmormântare, şi ritualuri ale „soarelui răsare”, legate de cultul strămoşilor şi de fertilitate, corelate cu rizicultura şi care odinioară comportau vânători de capete, între anii 1930 şi 1970 au adoptat creştinismul (catolic şi protestant) într-o manieră care tolerează păstrarea unora dintre ritualurile străvechi; astfel, ritualurile „soarelui apune” s-au menţinut în mare parte ca expresie a solidarităţii sociale şi familiale şi ca elemente aducătoare de prestigiu.

Importanţa disproporţionată pe care au căpătat-o aceste ritualuri în ultimele decenii explică atracţia pe care o exercită în rândul turiştilor; pe de altă parte, afluxul turistic favorizează menţinerea şi dezvoltarea lor, de multe ori chiar şi în rândul creştinilor. O parte dintre toraja rămân în continuare credincioşi religiei tradiţionale; există şi o mică minoritate de musulmani.

Vorbesc o limbă malaio-polineziană de vest, care nu este utilizată în scris, însă are o literatură orală incluzând poveşti, cântece alternative, cântece rituale şi mituri.

Faimă

Ritualurile funerare şi casele din lemn foarte grijuliu lucrate, împodobite cu gravuri policrome, le-au adus o mare notorietate.

Istoric

Contrar celor afirmate în multe dintre ghidurile turistice, toraja nu au venit din Indochina. Strămoşii lor aparţineau aceluiaşi grup ca cei ai populaţiilor mandar, bugis’ şi makassar. Stabilindu-se în munţi, au găsit aici o populaţie anterioară, înrudită cu to pamona din Celebes-Centru, pe care au asimilat-o. Începând din secolul al XI-lea (cel puţin), toraja au stabilit relaţii - complexe - cu populaţia bugis. Ţinutul a fost cucerit de olandezi în 1906.

Denumire: (indoneziana) orang toraja, orang tator; termenul toraja, semnificând „oamenii din amonte” era folosit în vechime de locuitorii ţinuturilor joase pentru a desemna ansamblul de populaţii din centrul Celebesului, care fac de fapt parte din subgrupuri lingvistice diferite; muntenii din zonele cele mai sudice, aparţinând aceluiaşi subgrup lingvistic ca şt populaţiile bugis şi makassar, au fost singurii care au adoptat această apelaţiune.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …