Tonga

Tonga este o populaţie din sud-vestul Zambiei şi nord-vestul statului Zimbabwe, răspândită pe întinsul podişului Tonga şi în valea Gwembe, în împrejurimile lacului Kariba (circa 550.000 de persoane).

Se ocupă cu agricultura (porumb, arahide, floarea soarelui), vânzând o parte din produsele obţinute. Cresc de asemenea boi, mai ales pentru prestigiul pe care aceştia îl conferă şi pentru a plăti compensaţiile matrimoniale.

Societatea, împărţită în 13 mari matriclanuri exogame cu căsătorii virilocative, este puternic egalitară. A rămas acefală până în epoca colonială când au fost desemnate „căpetenii”.

Credinţele şi practicile tradiţionale (noţiunea de zeu creator, cultul strămoşilor, posedări de către spiritele Masabe care îi fac pe oameni să se îmbolnăvească sau să înnebunească dacă nu li se organizează dansuri colective care să le dea posibilitatea să se exprime, posedarea mediumurilor de spiritele Basangu, care în general se îngrijesc de bunăstarea comunităţii), se împacă bine cu creştinismul care a început să fie practicat (numeroase secte protestante).

De origine bantu, citonga este una dintre cele şase mari limbi din Zambia, întrebuinţată în .scris şi predată în şcoli.

Istoric

În secolul al XIX-lea au avut de suferit incursiunile de jaf ale populaţiei lozi, care mai apoi au devenit protectorii lor în schimbul plăţii unui tribut, şi cu care întreţin de atunci relaţii de schimb de glume.

„Descoperiţi” de Livingstone în 1856, au reuşit să rămână pe teritoriile lor, în ciuda exproprierii unei părţi din acestea în favoarea fermierilor albi şi în ciuda deplasărilor impuse de construirea barajului în spatele căruia s-a format lacul Kariba.

Denumire: batonga.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …