Toma Dimitriu

Toma Dimitriu (? - circa 1775) - traducător şi autor de versuri.

Toma, „al doilea logofăt”, s-a născut în satul Kripani din Kastoria (Grecia). Elev prin anii 1755-1756 la Bucureşti, vine în 1758 la Iaşi, unde predă la Academia Domnească. Este numit în 1760 logofăt la Cancelaria Mitropoliei, fiind tot aici, se pare, şi bibliotecar. Propria bibliotecă a fost donată, de soţia sa, Arghira, Academiei Domneşti din Iaşi.

Prin activitatea sa de traducător Dimitriu se încadrează în mişcarea iluministă din Moldova. O primă traducere, însoţită de o explicaţie în versuri de Dimitriu, are în vedere popularul roman grecesc Theaghen şi Haricleea al lui Heliodor, intitulat în tălmăcirea românească A lui Eliodor istorie etiopicească. Traducerea a circulat intens în Moldova, unde s-au păstrat 14 copii manuscrise, cea mai veche, din 1772-1773, fiind întocmită de pisarul Mitropoliei, Grigore Ilievici, la cererea episcopului de Roman, Leon Gheuca.

La îndemnul şi cu cheltuiala vistierului Ioan Cantacuzino, Dimitriu traduce, după intermediarul grecesc al lui Nichifor Theotochis, apărut la Leipzig în 1769, lucrarea unui autor convertit la creştinism, care atacă iudaismul, numită, în tălmăcirea tipărită la Iaşi în 1771, Alcătuire înaurită a lui Ravvi Samuil jidovului, mustrând rătăcirea jidovilor. Un indiciu al înclinaţiilor literare ale lui Dimitriu sunt şi cele câteva zeci de „stihuri politiceşti” ce prefaţează textul tălmăcirii.

Prin ordinul generalului P.A. Rumeanţev adresat mitropolitului Gavriil Callimachi, Dimitriu este însărcinat cu traducerea unei lucrări legislative, Năcazul (1767), care conţinea o pledoarie în favoarea monarhului luminat, reprezentat de împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei.

Tradusă după intermediarul grecesc al lui Evghenie Vulgaris publicat la Petersburg în 1771, Învăţătură a însuşi stăpânitoarei măriri Ecaterinii II s-a tipărit la Iaşi, în 1773. Mai mult indirect, prin ideile izvoarelor folosite (Montesquieu, Cesare Beccaria, Samuel von Pufendorf), Învăţătură... a reprezentat un text de bază pentru iluminismul românesc.

Este posibil ca lui Dimitriu să-i aparţină şi alte traduceri: Îndreptarea păcătoşilor... (1768), transpusă din greceşte şi tipărită la Iaşi, cu ajutorul mitropolitului Gavriil Callimachi, precum şi câteva traduceri anonime, păstrate în copii manuscrise.

Tălmăcirile, realizate prin intermediare greceşti, au în vedere scrieri de mare circulaţie în epocă: Întâmplările lui Telemah de Fenelon, Teatron politicon, adecă privelişte politicească, după manualul de educaţie a principilor al lui Ambrosius Marlianus, şi, sub titlul Zăbava fantasiei, zece capitole din Gli scherzi geniali a italianului Gian Francesco Loredano.

Traduceri

  • Alcătuire înaurită a lui Ravvi Samuil jidovului, mustrând rătăcirea jidovilor, Iaşi, 1771;
  • Învăţătură a însuşi stăpânitoarei măriri Ecaterinii II, Iaşi, 1773.

Manuscrise

  • A lui Eliodor istorie etiopicească, Biblioteca Academiei Române, manuscris nr. 355 (1772-1773); manuscris nr. 60 (1781); manuscris nr. 3.531 (1782); manuscris nr. 2.774 (1784); manuscris nr. 4.837 (1784); manuscris nr. 57 (1786); manuscris nr. 2.868 (1792); manuscris nr. 347; manuscris nr. 506; manuscris nr. 2.605; manuscris nr. 2.769; manuscris nr. 3.259; manuscris nr. 3.581; manuscris nr. 5.046.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …